Dopis poslancům ve věci odvodů z loterních her

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracím se na Vás s naléhavou žádostí ve věci projednávání návrhu zákona o jednom inkasním místě – tisk č. 473, jehož součástí je také novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

NRZP ČR velmi pozorně sleduje situaci kolem odvodů z loterních společností a byla iniciátorem petice „Ano charitě“, kterou k dnešnímu dni podepsalo již více než 16 tisíc občanů. NRZP ČR ani iniciátoři petice „Ano charitě“ nemají nic proti 19 % dani z příjmů, kterou budou na příště zdaněny výnosy z loterních her.

Zásadní problém však spatřujeme v rozdělení odvodů z daně z obratu, na které se  dohodly koaliční strany. Tento odvod by byl příjmem pouze státního rozpočtu a obcí. Zcela by byly opomenuty nadace, nadační fondy, občanská sdružení, o.p.s. a další neziskové organizace, které mají dosud možnost  být příjemcem těchto peněz z loterních společností. Pokud by se tak skutečně stalo, tak dojde k postupné likvidaci výše uvedených subjektů. Dojde ke kolapsu mnoha činností v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a v jiných oblastech života společnosti, které jsou zajišťovány nestátními neziskovými organizacemi. Chápeme, že podnětem k tomuto postupu mohly být i určité excesy v této oblasti, kdy peníze z loterních her byly poukázány i na netransparentní projekty. Tomuto zneužívání však podle našeho názoru zásadním způsobem brání schválená novela loterního zákona (novela pana poslance Farského), která vstoupí v platnost 1. 1. 2012.

Právě tato novela stanoví, že:

-          ministerstvo financí bude předem schvalovat subjekty, na které mohou loterní společnosti uplatnit odvod části výtěžku.

-          vše musí být zveřejňováno na internetu.

-          příjemci výtěžku musí zpětně doložit každou korunu kopiemi účetních dokladů pro kontrolu státního dozoru, respektive finančního úřadu.

Stát má další nástroje, které může využívat ke kontrole řádného využívání odvodů od loterních společností.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

pro neziskový sektor je nepřijatelné a ohrožující, aby veřejné rozpočty byly od 1. 1. 2012 jediným příjemcem výnosů z loterních společností. Všude ve světě jsou loterie povolovány pouze a právě proto, aby byl vytvořen určitý finanční zdroj pro humanitární a charitativní činnosti a pro podporu sportu. Je to tak zcela běžné.  Neziskové organizace jsou v současné době ve velké nejistotě, neboť stát nemá připraven náhradní mechanismus podpory jejich činnosti. Pokud bude schválena dohoda koaličních stran, tak není nastaven nový mechanismus dotací neziskovým organizacím.

Neziskové organizace nebudou vědět:

-          kam a případně kdy si mají od ledna 2012 podat žádost o peníze, které dostávaly od loterních společností.

-          podle jakých pravidel a kritérií se budou takové žádosti posuzovat.

-          který úřad bude přijímat žádosti a kdo bude rozhodovat o výši jednotlivých příspěvků.

-          zda je někde připraven formulář, který by mohly neziskové organizace vyplnit, aby za 10-12 týdnů mohly obdržet první peníze k udržení veřejně prospěšných aktivity a neohrozily stovky a tisíce jejich uživatelů.

-          pokud odvody z loterních společností budou od 1.1. 2012 příjmem obcí nebo státu, o co mohou NNO zažádat stát a o co mohou zažádat obce, mají požádat všech 6500 obcí nebo jen vybrané obce, které to potom jsou.

-          jak mají postupovat nadace a nadační fondy, které nemohou ze zákona získávat prostředky z veřejných rozpočtů.

-          bude stát redistribuovat peníze zpět potřebným a kolik bude stát tato redistribuce.

Množství problémů kolem zastavení podpory neziskových organizací z loterních her je obrovské a dopad bude na desetitisíce lidí, kteří jsou v neziskové sféře zaměstnaní, nebo kteří od neziskových organizací dostávají pomoc. Víme, že v Rozpočtovém výboru je projednáváno několik pozměňovacích návrhů. Domníváme se, že nejlogičtější a nejpřijatelnější je návrh pánů poslanců Svobody a Babáka, kteří navrhují, aby 20 % odvod byl rozdělen na třetiny, a to třetinu obcím, třetinu neziskovým organizacím a třetinu sportu. Dále se navrhuje zpřísnění dohledu na využitím odvodu. Tento návrh by nezpůsobil očekávané problémy a neziskový sektor by získal nezbytné prostředky pro svoji činnost.

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, prosím, abyste tento problém nepodceňovali.

Věřím, že přihlédnete k výše uvedeným důvodům a zachováte podporu neziskovému sektoru.

V úctě

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR a mluvčí petičního výboru „Ano charitě“
Tel:  266 753 421
mob: 736 601 561

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel