Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci Úvodní zprávy ČR o opatřeních přijatých k plnění závazků Úmluvy OSN a ve věci návrhů změn v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám Úvodní zprávu České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, kterou schválila vláda dne 19. 10. 2011 a v těchto dnech je odeslána Výboru OSN pro dodržování Úmluvy OSN o právech OZP. Část našich připomínek, které jsme uplatnili prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižení občany byla do zprávy zapracována, přesto nejsme s podobou této zprávy spokojeni. je zarážející, že MPSV ČR, které bylo zpracovatelem této zprávy ji neposlalo NRZP ČVR k připomínkám. Považujeme to za věc zcela nestandardní. Sama Úmluva předpokládá, že organizace zastupující zájmy OZP, se bude podílet na připomínkování této zprávy.

 

Posílám Vám tuto zprávu na seznámení. NRZP ČR společně s dalšími organizacemi vypracovala Alternativní zprávu, která je již ukončena a nyní se překládá do anglického jazyka, aby mohla být Výboru také zaslána. K této zprávě proběhne 7. 11. 2011 tisková konference, kde chceme veřejnost seznámit s tím, jak my vidíme situaci v implementaci práv OZP. Tuto zprávu Vám po tiskové konferenci zašleme.

 

Dále se na Vás obracím ve velmi závažné věci. Současná podoba zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je velmi nebezpečná pro osoby s metabolickými poruchami. Pokud nedojde ke změně, pak tyto rodiny by neměly od 1. ledna 2012 nárok na úhradu potravin jako jediného léčebného prostředku z veřejného zdravotního postižení. V příloze Vám posílám náš pozměňovací návrh k tomuto zákonu a prosím Vás, abyste oslovili poslance a požádali je, aby tento problém určitě řešili. Potraviny, které tyto rodiny musí kupovat stojí ročně 100 – 300 tisíc korun a tyto rodiny nejsou schopny je zaplatit. Oslovil jsem dnes v této věci pana ministra Hegera a naléhavě jsem požádal, aby apeloval na poslance a doporučil jim přijmout pozměňovací návrh.

 

Na vysvětlenou Vám ještě posílám dopis paní Terezy Tesařové, sociální pracovnice Klubu nemocných cystickou fibrózou, který napsala také všem poslancům.

 

Uvědomuji si, že letos toho chci na Vás velmi mnoho, ale taková už je doba a pokud budeme sedět s rukama v klíně, tak se nám bude dařit hůře a hůře.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Úvodní zpráva (doc)
Návrh změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (doc)
Dopis poslancům (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:













Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel