Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci dopisu poslancům, který se týká zákona o jednom inkasním místě

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

 

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů – tisk 473. Ve druhém čtení návrhu zákona byly načteny některé pozměňovací návrhy, které jsou z pohledu osob se zdravotním postižením velmi důležité. A proto Vás prosím o jejich podporu.

 

Prvním pozměňovacím návrhem je návrh paní poslankyně V. Lesenské, uvedený pod písmenem H1, který se týká části XVII., článku XXVII., kterým se novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o zásadní pozměňovací návrh, který řeší závažný problém lidí s metabolickými poruchami, kteří jsou odkázáni na potraviny jako jediný léčebný prostředek. Současná právní úprava je nejednoznačná a vytváří velké nebezpečí, že od 1. 1. 2012 by si tito lidé museli platit speciální potraviny sami – nemohly by být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. To by znamenalo, že tito lidé by potřebovali ročně 100 – 300 tisíc korun na nákup speciálních potravin, což je prakticky neuskutečnitelné. Pan ministr k předmětnému ustanovení § 15, odst. 6, písmene f), zákona č. 48/1997 Sb., přednesl také pozměňovací návrh, pod písmenem Q1. Považujeme návrh pana ministra L. Hegera za nedostatečný a neřešící plně tento závažný problém. V příloze si Vám dovoluji zaslat argumentaci našich právníků, jak k návrhu paní poslankyně V. Lesenské, tak i k návrhu pana ministra L. Hegera.

 

Druhým pozměňovacím návrhem, který prosím abyste podpořili, je návrh pana poslance M. Vacka, uvedený pod písmenem M1. Tímto pozměňovacím návrhem se ruší návrh, kterým se má zrušit sleva na dani z příjmu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby, pobírající plný nebo částečný invalidní důchod. Považujeme za velmi nešťastné, že se tento návrh na zrušení slevy na dani dostal do Vládního návrhu zákona. Sleva na dani u zaměstnavatelů zaměstnávající soby se zdravotním postižením je účinná především na tzv. volném pracovním trhu. To znamená u těch zaměstnavatelů, kteří vykazují zisky a zpravidla zaměstnávají jednotlivé osoby se zdravotním postižením. Chráněné dílny totiž nemají zpravidla tak velký zisk, u kterého by mohly uplatnit tyto slevy.

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovoluji si Vás ještě upozornit na problematiku zákona o loteriích. V různých obměnách se navrhuje zrušit použití části odvodů pro nadace, nadační fondy a neziskové organizace. Prosím, abyste v této věci zvážili skutečnost, že stát nemá připravený žádný systém náhradního způsobu pomoci neziskovým organizacím, pokud bude tato možnost, kterou dosud loterijní společnosti mají, zrušena. Od 1. 1. 2012 skutečně hrozí velké finanční problémy těmto organizacím a mohou tím být ohroženy významné projekty ve prospěch osob se zdravotním postižením. Prosím, abyste tuto skutečnost zvážili. Je to pro osoby se zdravotním postižením velmi důležitá věc.

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, věřím, že přihlédnete k výše uvedeným argumentům.

 

V úctě

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Stanovisko legislativního odboru NRZP ČR (doc)
Návrh změny zákona č. 48/1997 - potraviny pro zvláštní lékařské účely (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel