Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s MPSV ČR o prováděcí vyhlášce k posuzování míry závislosti

Vážení přátelé,

 

včera se uskutečnilo další jednání s MPSV ČR ve věci prováděcí vyhlášky k posuzování míry závislosti. Za NRZP ČR se účastnili J. Hrdá, T. Tesařová, J. Hutař a V. Krása. Za MPSV ČR se účastnilo asi 10 lidí včele s panem náměstkem D. Kafkou a panem vrchním ředitelem J. Králem. K jednání nám nebyl předložen konkrétní návrh vyhlášky ministerstva. Bylo nám pouze sděleno, že si máme zaškrtat co MPSV ČR bude akceptovat z našeho návrhu vyhlášky. Byli jsme překvapeni, že ministerstvo, se ani po schůzce s panem ministrem, která se uskutečnila ve čtvrtek 10. listopadu 2011 a o které jsem Vás již informoval, nikam neposunula. Ředitel odboru posudkové služby, pan R. Čevela nám v zásadě sdělil, že neakceptují z našeho návrhu téměř nic. To co akceptovali bylo pouze pár drobností, ale vůbec nejsou ochotni jednat o systému posuzování jako takovém. Pořád nám tvrdí, že obecná kritéria jsou podstatně lepší, než přesně definovaná kritéria posuzování. To je zásadní rozpor mezi našim pohledem a pohledem MPSV ČR. Zdá se, že tento rozpor je zatím nepřekonatelný a ohrožuje především držitele průkazu ZTP a ZTP/P a současně také může vést k výrazné redukci osob, kterým bude přiznán příspěvek na mobilitu. Jednání včerejšího dne trvalo asi 1,5 hodiny a bylo neúspěšné.

 

Dnes probíhá na MPSV ČR vypořádání připomínek ke všem čtyřem návrhům prováděcích vyhlášek k jednotlivým zákonům. Tyto vyhlášky musí platit od 1. 1. 2012. Neočekávám, že by se přístup ministerstva mohl změnit. Příští týden budeme v pondělí jednat o vyhlášce s 1. náměstkem V. Šiškou a 23. 11. 2011 v 17:00 hodin s panem ministrem J. Drábkem. Jedině tato jednání mohou přinést nějaký zvrat v náhledu MPSV ČR na vyhlášku o posuzování míry závislosti.

 

Vážení přátelé, považujeme tuto věc za zcela zásadní, která svým dopadem bude mít vliv na desetitisíce až statisíce lidí se zdravotním postižením. V současné době jsme udělali první přípravné kroky k protestnímu shromáždění. Domníváme se, že musíme udělat maximum pro to, aby byla přijata taková podoba vyhlášky, která nebude znamenat zhoršení současné situace lidí se zdravotním postižením. Pokud to bude nutné, sdělím Vám po jednání s panem ministrem další podrobnosti případného shromáždění.

 

Spoléhám na to, že i v tomto mrazivém počasí jste schopni hájit svoje práva a zájmy.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel