Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci připomínkového řízení k vyhláškám MPSV ČR

Vážení přátelé,

ve středu 16. 11. 2011 se uskutečnilo připomínkové řízení ke čtyřem vyhláškám, které je nutné vydat k zákonům sociální reformy. Postup MPSV ČR nás velmi překvapil, neboť MPSV ČR prakticky v ničem nevyhovělo, a to nejen pokud se týká připomínek NRZP ČR, ale nevyhovělo ani připomínkám ostatních subjektů. Velmi nás překvapil postoj MPSV ČR k vyhlášce, kterou se stanoví vzor náležitostí a provedení karty sociálních systémů. Ministerstvo nepřijalo náš podnět a podnět VVZPO, aby na této kartě byl mimo symbol sluchově postižených také uváděn symbol osob se zrakovým či tělesným postižením, a to podle druhu postižení dané osoby. Vyhláška sklidila velkou kritiku ze strany zástupce ombudsmana a Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože, údaje, které mají být na kartě sociálních systémů, nejsou na rozdíl od jiných veřejných listin, uvedeny přímo v zákoně. Zmocnění v něm uvedené je formulováno tak, že v zásadě by bylo možné pouhou vyhláškou zařadit mezi údaje na kartě i biometrické údaje, což je v rozporu s Ústavou ČR. Nesouhlas byl také s uvedením rodného čísla, neboť karta sociálních systémů má být také platebním prostředkem.

K vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, byla intenzivně diskutována připomínka o automatické převodovce. Připomínka nebyla akceptována. Připomínka týkající se bezdrátového zařízení pro přenos zvuku pro sluchově postižené bude akceptována za podmínky, že dojde k bližší specifikaci. Ostatní připomínky NRZP ČR nebyly akceptovány.

K novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách byla bouřlivá diskuse. Je to vlastně vyhláška o novém posuzování míry závislosti. Podle ní by se měly posuzovat i nároky na průkazky ZTP a příspěvek na mobilitu. K návrhu této vyhlášky nebyla ze strany MPSV ČR přijata žádná připomínka. NRZP ČR bude o znění vyhlášky ještě dnes jednat s 1. náměstkem MPSV ČR, panem V. Šiškou a ve středu večer  s panem ministrem J. Drábkem. Nebyly akceptovány ani žádné připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí ustanovení zákona o hmotné nouzi.

Vážení přátelé,

ještě jednou Vám připomínám, že pokud nedojde k nějaké shodě mezi MPSV ČR a NRZP ČR v oblasti posuzování míry závislosti, jsme připraveni uspořádat protestní shromáždění před budovou MPSV ČR. V pátek 25. 11. 2011 o této věci definitivně rozhodne předsednictvo NRZP ČR. Bylo by však dobré, abyste již dnes, na základě našich informací, které máte, psali na MPSV ČR o tom co si myslíte o novém způsobu posuzování, když se místo 36 úkonů bude hodnotit pouze 10 aktivit.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel