Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci komentáře MPSV ČR k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám komentář k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tento komentář vypracovalo MPSV ČR pro obecní úřady. Je v něm uveden postup obcí, případně Úřadu práce ČR při poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v přechodném období konce roku 2011 a začátku roku 2012.

Od 1. 1. 2012 přestává platit zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Z komentáře je velmi dobře patrné, i pro nás uživatele a příjemce dávek, které dávky zanikají, jak to bude s průkazy TP, ZTP a ZTP/P a podobně. V přílohách tohoto dokumentu jsou vzory dopisů, které obdrží ti lidé, kteří pobírali příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu nebo garáže a příspěvek nevidomým na vodicího psa, protože tyto dávky 31. 12. 2011 zanikají.

V druhém dopisu, který obdrží každý, kdo je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P je zřejmé, že tyto benefity zůstávají i nadále v platnosti. V dopise je také uvedeno, že tyto průkazy zůstávají v platnosti do 31. 12. 2015. V příloze č. 2 tohoto dokumentu také najdete jak postupovat při výměně označení O1 za parkovací průkaz a zároveň, které dokumenty budete potřebovat k této výměně.

Prosím, abyste si tento dokument dobře prostudovali, pokud nebudete něčemu rozumět, tak se obrátili na naše poradny, případně na poradnu NRZP ČR v Praze.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel