Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci souboru otázek a odpovědí v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám soubor otázek a odpovědí v souvislosti s nově přijatými zákony sociální reformy, které vstupují v účinnost 1. 1. 2012. Soubor otázek vyplynul z dotazů občanů, které byly směrovány do poraden NRZP ČR. Odpovědi vypracovali pracovníci poradny NRZP ČR v Praze pod vedením pana JUDr. Jana Hutaře.

Prosím, abyste soubor těchto otázek a odpovědí šířili dále. Otázky jsou rozděleny podle jednotlivých zákonů, a to počínaje zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a pokračují novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákonem č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi a končí novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Na poslední straně jsou potom odpovědi, které nelze přiřadit k jednotlivým zákonům.

Věřím, že Vám tato pomůcka pomůže v orientaci v novém systému sociálního zabezpečení, který se nás všech nějakým způsobem dotýká.

Samozřejmě, že naše poradna je Vám k dispozici i nadále a pokud byste některým věcem zcela nerozuměli, můžete se dotázat na adrese , tel.: 266 753 427.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR
Otázky a odpovědi - sociální reforma (doc)
Oprava k Otázkám a odpovědím - sociální reforma (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:













Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel