Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci otevřeného dopisu poslancům PČR o VPÚ

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám otevřený dopis, se kterým se osobnosti neziskového sektoru obrátily na nejvyšší představitele České republiky. Senátoři, při projednávání zákona o jednom inkasním místě, zásadním způsobem změnili odvody výnosů z loterijních her, a to tak, že neziskový sektor na příště nebude mít z těchto peněz ani korunu. Stát zároveň nepřipravil náhradní způsob financování neziskových organizací. Jedná se přibližně o 2 miliardy korun. Pokud poslanci schválí návrh Senátu, tak dojde k obrovskému oslabení celého neziskového sektoru. Česká republika se tak opět stane výjimkou v Evropě, neboť výnosy z loterijních her budou na příště příjmem jen obcí nebo státu.

Vážení přátelé,

velmi bych přivítal, kdybyste mohli napsat co nejdříve svým poslancům a požádat je, aby nehlasovali pro senátní verzi zákona.

Přeji Vám všechno dobré 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Otevřený dopis (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel