Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci příspěvku na mobilitu

Vážení přátelé,

jak jistě víte, od Nového roku nás čeká mnoho změn. Jednou z věcí, na kterou nesmíte zapomenout, je příspěvek na mobilitu. Tento příspěvek na mobilitu nahrazuje příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu. Klíčovou věcí u tohoto příspěvku je, že žadateli bude vyplácen příspěvek od měsíce, ve kterém o něj požádá. Podrobnosti příspěvku na mobilitu upravují § 6-8 zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Nárok na dávku má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou ji poskytovány pobytové sociální služby. Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu musí mít splněny po celý kalendářní měsíc. Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením. Výše příspěvku činí 400,- Kč. Jestliže byl zdravotní stav žadatele o příspěvek na mobilitu již posouzen pro účely příspěvku na péči, vychází úřad práce, při rozhodování o příspěvku na mobilitu, z tohoto posudku. V ostatních případech požádá krajská pobočka ÚP OSSZ o posouzení schopnosti zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Z textu zákona tudíž vyplývá, že byste k žádosti o příspěvek na mobilitu měli s sebou vzít kopie rozhodnutí o příspěvku na péči, průkazku ZTP nebo ZTP/P a dále prohlášení, že jste osobou, která se opakovaně dopravuje nebo je dopravována z důvodu zdravotního postižení. Podle našich informací vzniká určité nebezpečí, že úřady práce nebudou schopny včas vyřídit celou agendu. Proto je nezbytné, abyste se na ÚP dostavili co nejdříve po 1. lednu 2012.

Vážení přátelé,

doporučuji Vám tudíž, abychom se dohodli, že 4. ledna 2012, což je úřední den, navštívíme společně úřady práce a podáme žádost o příspěvek na mobilitu. Bude to z naší strany určitý protest proti byrokracii, která se, navzdory slovům pana ministra Drábka, naopak rozrůstá. Vyzývám Vás tudíž všechny k návštěvě úřadu práce 4. ledna 2012, aby se projevila nesmyslnost některých ustanovení nově přijatých zákonů tzv. sociální reformy.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel