Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání s panem JUDr. Vaňáskem o propadu příjmů v rodinách pečujících o osobu se zdravotním postižením

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo jednání u pana ředitele JUDr. Vaňáska ve věci propadu příjmů od 1. 1. 2012 v rodinách, které mají v péči dítě se zdravotním postižením nebo osobu se zdravotním postižením, a které pobírají do 31. 12. 2011 sociální příplatek vyšší než 2000,- Kč vzhledem k tomu, že jejich příjem nedosahuje dvojnásobku životního minima. Jednání se za NRZP ČR účastnila paní Tereza Tesařová, protože jsem se jednání z důvodu nemoci nemohl zúčastnit. Nejvíce se propad příjmů může dotknout těch rodin, které navíc přijdou o rodičovský příspěvek, prodloužený z důvodu zdravotního stavu dítěte a dosáhnou jen na nižší stupeň příspěvku na péči.

MPSV navrhuje jako dočasné řešení pro tyto situace žádat o jednorázovou okamžitou pomoc ze systému pomoci v hmotné nouzi. Tato dávka může být vyplácena úřadem práce i opakovaně. Jako důvod žádosti nechť žadatel uvede výslovně, že v souvislosti se změnami od Nového roku přišel o část svých příjmů. Odkázat se může na metodický pokyn pro úřady práce v oblasti pomoci v hmotné nouzi ve vybraných specifických situacích, který pracoviště ÚP dostanou.

 

Dávku bude možné čerpat v těchto případech:

  1. Za osobu ve hmotné nouzi bude považována i osoba, která nesplňuje podmínky pro posouzení stavu hmotné nouze, který podmiňuje přiznání opakovaných dávek, avšak má prokazatelně nedostatek finančních prostředků, a proto jí hrozí vážná újma na zdraví, a nelze jí poskytnout pomoc jiným způsobem.
  2. Osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby, nebo úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Jednorázový výdaj je pro uvedený účel v zákoně charakterizován i příkladmo (např. možná podpora nákladů na bydlení…).

Pokud by žadatel neuspěl, doporučuji, aby se obrátil na mě či přímo na NRZP a zprostředkovali bychom revizi žádosti u nadřízených orgánů.

V příloze Vám ještě posílám materiál MPSV ČR, který se této problematiky také dotýká. Pan ministr J. Drábek přislíbil, že pokud by se ukázalo, že počet rodin, které mají hluboký propad příjmů je vyšší, přistoupil by k úpravě zákona tak, aby rodiny se zdravotně postiženým členem se nedostaly do nějaké chudinské pasti.

Prosím Vás, abyste mi svoje poznatky, s tím jak uspějete při žádostech o jednorázovou okamžitou pomoc, okamžitě sdělovali. MPSV ČR bude dělat databázi lidí, kteří o tuto dávku požádají a chceme mít i vlastní informace.

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám na závěr letošního roku poděkoval za spolupráci, poděkoval Vám i za informace, které jste nám posílali a podporu, kterou jste nám dávali. Bez této podpory a spolupráce bychom nedosáhli takových kompromisů, které jsme nakonec vyjednali. Příští rok bude opět složitý a my spoléháme na Vaši spolupráci a podporu.

 

Přejeme Vám klidné a radostné vánoční svátky, pevné zdraví a všechno nejlepší do Nového roku 2012.

 

S pozdravem

Bc. Václav Krása,

předseda NRZP ČR,

členové předsednictva NRZP ČR a kolektiv spolupracovníků

 

Podklad (doc)

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel