Informace č.: 1-2012 - Žádost o příspěvek na mobilitu a prováděcí vyhlášky k reformním zákonům

Vážení přátelé,

věřím, že jste všichni prožili pěkné sváteční dny a přeji Vám všem pevné zdraví a mnoho sil do roku 2012.

Před vánočními svátky jsem Vás informoval o tom, že předsednictvo NRZP ČR doporučilo osobám se zdravotním postižením, aby ve středu 4. ledna 2012 se dostavily v hojnějším počtu na své úřady práce a požádaly o příspěvek na mobilitu, a to z toho důvodu, že o tuto dávku je potřeba požádat do konce ledna 2012 tak, aby každý z Vás měl nárok již na výplatu za leden 2012. Přiznáme se, že jsme nečekali takový mediální ohlas této výzvy. Vybrali jsme toto datum proto, že se domníváme, že úřady práce by již měly být funkční, a že odkládat požádání o tuto dávku může způsobit v pozdějším datu problémy při uplatňování nároku.

Ponecháváme zcela na Vašem rozhodnutí zda této výzvy využijete nebo nevyužijete. Pokud byste se rozhodli v nejbližších dnech navštívit úřad práce a požádat o tuto dávku, posílám Vám v příloze formulář k žádosti o příspěvek na mobilitu a dále Vám posílám odkaz, na kterém najdete i další formuláře při žádostech o další příspěvky.

Pokud byste se zítra rozhodli navštívit Váš úřad práce se žádostí o příspěvek na mobilitu, prosím, abyste nebyli zlí a agresivní vůči pracovníkům úřadů práce. Ti za to nemohou, že všichni musíme během ledna si tuto dávku vyřizovat. Je to věc zákona a nám se nepodařilo přes obrovské úsilí prosadit, aby dávka byla vyplácena jednou částkou, tak jako dosud, a to v průběhu roku. Nepodařilo se nám ani odložit účinnost zákona, i když se domníváme, že by se tím získal potřebný čas na přípravu celého systému.

 

Věřím, že zítra se na úřadech práce budeme chovat jako slušní lidé.

 

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.ZadostOZP

 

Vážení přátelé,

v příloze Vám dále posílám čtyři prováděcí vyhlášky k reformním zákonům, které vydalo MPSV ČR a byly zveřejněny ve sbírce zákonů na konci roku 2011, mezi svátky. Především Vás chci upozornit na vyhlášku č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jsou zde uvedeny jednotlivé částky, o které se zvyšuje částka na živobytí u lidí, kteří potřebují z důvodu zdravotního postižení dietní stravování. Předem upozorňuji, že se nejedná o dávku. Částky uvedené u jednotlivých diet se vztahují na situaci, kdy osoba je v hmotné nouzi a pobírá dávku existenčního minima, nebo je jí doplácena částka do životního minima. V takovém případě se částka na živobytí u jednotlivce zvyšuje o částku stanovenou ve vyhlášce u jednotlivých diet. Například u osoby je částka na živobytí v hmotné nouzi ve výši 2400,- korun. V případě, že osoba nemá žádný příjem a splňuje náležitosti zákona o hmotné nouzi a je jí přiznána dieta při dialýze, tak se částka na živobytí zvyšuje o 1000,- korun, to je 3400,- korun. Tato částka se u lidí, kteří potřebují dietní stravování a rozhodne o tom lékař, zvyšuje právě o stanovené částky ve vyhlášce 389/2011 Sb.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

  • formulář žádosti o příspěvek na mobilitu (PDF)
  • prováděcí vyhláška k zákonu č. 388/2011 (doc)
  • prováděcí vyhláška k zákonu č. 389/2011 (doc)
  • prováděcí vyhláška k zákonu č. 390/2011 (doc)
  • prováděcí vyhláška k zákonu č. 391/2011 (doc)

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel