Informace č.: 3-2012 - Bezbariérovost Úřadů práce a změna lhůt u poskytování příspěvku na nákup motorového vozidla

Vážení přátelé,

chtěl bych Vám všem, kteří jste se účastnili včerejší akce na úřadech práce, poděkovat. Především chci poděkovat těm, kteří se organizačně podíleli na přípravě návštěvy úřadů práce a také těm, kteří nám poslali situační zprávu o připravenosti jednotlivých pracovišť Úřadu práce z celé republiky.

Zjistili jsme, že několik pracovišť je zcela bariérových, a že na některých pracovištích jsou stísněné prostory a podobně. Na druhé straně bylo mnoho úřadů práce, kde prostory v zásadě vyhovují a musím konstatovat, že ve většině případů byli pracovníci na úřadech práce vstřícní a, až na výjimky, nedošlo k nějakým nepříjemným událostem. V několika případech se ukázala neznalost předpisů ze strany pracovníků úřadů práce a docházelo k mylnému informování klientů. Všechny tyto poznatky budeme analyzovat a obrátíme se s nimi na vedení Úřadu práce. Podařilo se nám velmi výrazně upozornit veřejnost na různé problémy, které jsou spojeny s realizací reformy sociálních systémů. Systém bude více byrokratický a ve svých důsledcích i nákladnější. Jednoznačně dochází ke snížení podpory především u osob s nejtěžším zdravotním postižením.

Před televizní relací „Události“ jsem měl možnost hovořit s panem ministrem Jaromírem Drábkem. Upozornil jsem ho, že považujeme za největší problém skutečnost, že desetiletá lhůta u příspěvku na nákup motorového vozidla se vztahuje i na příspěvky přiznané před 31. 12. 2011, kdy byly zcela jiné podmínky přiznání příspěvku. Považujeme tuto věc za protiústavní, neboť je to retroaktivita zákona, která poškozuje občany a my jsme přesvědčeni o tom, že takovouto retroaktivitu náš ústavní systém neumožňuje. Informoval jsem pana ministra také o tom, že iniciujeme přípravu Ústavní stížnosti na tuto věc. Pan ministr mi sdělil, že sám považuje platnost desetileté lhůty na příspěvky přiznané před 1. 1. 2012 za velmi problematickou věc. Toto ustanovení se dostalo do zákona v rámci poslanecké iniciativy. Pan ministr Drábek mi sdělil, že již dal instrukce svým pracovníkům, aby připravili novelu zákona, která by tuto věc napravila. Věřím, že se tomu tak stane a pracovně jsme si dohodli, že novela zákona bude platit nejpozději od poloviny roku 2012.

Myslím si, že to je dobrá zpráva a je dobře, že jsme hned na začátku roku byli aktivní, a že upozorňujeme na problémy, které přináší reforma sociálních systémů.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel