Informace č.: 17-2012 - Příspěvek na mobilitu

Vážení přátelé, 

dnes jsme získali novou informaci o tom, že v případech, kdy je příspěvek na mobilitu zasílán složenkou, neumí systém na složence vyznačit popisné číslo domu. Tím se stává, že pokud pracovníci pošty neznají osobu, která si jde vyzvednout dávku, tak tuto dávku nevyplatí. 

Pracovníci pošty porovnávají údaje na složence s údaji v občanském průkazu. Pokud není shoda na čísle popisném, potom takovou dávku nevyplatí. Prosím Vás, pokud máte takovou zkušenost, abyste mi ji obratem sdělili a zároveň vyslovili souhlas, že mohu Vaše jméno použít pro média. Média mají zájem nám v této věci pomoci, ale samozřejmě, že musíme sami k této pomoci také přispět. 

Jako tradičně svoje poznatky posílejte na e-mail

Přeji Vám všechno dobré 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel