Informace č.: 19-2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám materiál, který nám zaslal pan David Kafka, náměstek MPSV ČR, jako reakci na naše jednání u pana ministra J. Drábka dne 14. 2. 2012. Považujeme tento materiál za zcela nedostatečný a neodpovídající tomu, co jsme dohodli na společném jednání. Proto Vám také posílám stanovisko NRZP ČR k tomuto materiálu, které jsme poslali jak panu ministrovi panu J. Drábkovi, tak především poslancům Výboru pro sociální politiku PSP ČR. Výbor se totiž usnesl, že chce být informován o průběhu jednání mezi NRZP ČR a MPSV ČR. Dnes jsem panu ministrovi J. Drábkovi sdělil, že považuji zaslaný materiál za zcela nedostačující. Požádal jsem ho o urychlenou schůzku s tím, že si myslím, že je ještě prostor pro seriózní debatu k řešení těch nejpalčivějších problémů sociální reformy. 

V úterý 28. 2. 2012 se uskutečnilo jednání poskytovatelů sociálních služeb ve věci dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Na tomto jednání jsme dohodli společný postup s tím, že budeme připravovat společně protestní akce. Zdá se totiž, že MPSV ČR ustoupilo, na nátlak ministerstva financí, ze slibu, že dotace poskytovatelům sociálních služeb budou v letošním roce posíleny o dalších 500 miliónů korun. V současné době je akutně ohroženo minimálně 200 poskytovatelů sociálních služeb, kteří budou muset ukončit svoji činnost v průběhu nejbližších měsíců. Znamená to, že tisíce lidí, závislých na sociálních službách budou bez této služby. Je to situace, kterou jsme si nedovedli nikdy představit. V příštím týdnu budou probíhat další jednání, o kterých Vás budu informovat. 

Vážení přátelé,

ve včerejších médiích uvedl pan ministr J. Drábek informaci o tom, že byly vyplaceny všechny dávky dle harmonogramu. Naše zkušenosti jsou však zcela jiné, a proto NRZP ČR reagovala mimořádnou tiskovou zprávou, kterou Vám v příloze posílám. Uvedli jsme v ní pro média, že naše zkušenosti jsou zcela jiné, neboť se denně na nás obrací desítky lidí, kterým nebyly vyplaceny sociální dávky. Jedná se o příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči nebo dávky hmotné nouze. Vyzvali jsme pana ministra, aby veřejnost informoval pravdivě o skutečné situaci na Úřadu práce. Dle dostupných informací se situace proti lednu prakticky nezměnila. Pracovníci ÚP chodí stále o víkendech do práce, pouze o tom nesmí veřejně informovat. 

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás požádat o to, abyste, v případě, že jste neobdrželi sociální dávku, kterou jste již měli obdržet, informovali pana ministra, aby měl skutečnou představu o fungování výplaty sociálních dávek.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel