Informace č.: 26-2012

Vážení přátelé, 

Poslanecká sněmovna již schválila novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tento zákon napravuje chybu, která způsobila, že na žadatele o příspěvek na nákup motorového vozidla, kterému byl příspěvek přiznán před 31. 12. 2011, se také vztahovala 10letá lhůta, což bylo evidentně protiústavní. Senát tento návrh bude projednávat na své 20. schůzi od 11. 4. 2012. Předpokládám, že zde nebude žádný problém. To znamená, že zákon by mohl začít platit pravděpodobně od 1. 5. 2012. 

V Poslanecké sněmovně je projednáván další náš návrh. Jedná se o novelu zákona č. 117/1995 Sb., o stání sociální podpoře (tisk 594). Tento zákon by měl umožnit opět souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči u rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením. Návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení a nyní jej bude projednávat Výbor pro sociální politiku a následně Poslanecká sněmovna. Jednáme s poslanci i s MPSV ČR, abychom připravili návrh, který by měl naději na schválení. 

Vážení přátelé,

posílám Vám další dokumenty k připravované demonstraci před Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 27. 3. 2012 ve 12:05 hodin. Z materiálů je zřejmé, že této demonstrace se účastní řada organizací. NRZP ČR byla iniciátorem, ale problém dostupnosti zdravotní péče se dotýká nejen osob se zdravotním postižením, ale i dalších skupin občanů a pracovníků ve zdravotnictví. Je důležité, abychom i my projevili náš občanský postoj k tomuto vážnému problému. Uvědomuji si, že řada z nás může mít představu, že se ho tento problém teď aktuálně netýká. Pokud však by došlo k výrazné redukci zdravotních zařízení a zhoršení dostupnosti zdravotní péče, pocítili bychom to všichni. Proto Vás prosím, abyste informaci o demonstraci rozšiřovali ve svém okolí a požádali Vaše známé, aby, pokud je to možné, přijeli do Prahy před Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Těším se na setkání s Vámi 27. 3. 2012 ve 12:05 hodin na Palackého náměstí. Dostupnost je velmi dobrá jak bezbariérovými tramvajemi, tak metrem. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel