Informace č.: 39 - 2012 - Jednání Výboru pro sociální politiku PSP ČR

Vážení přátelé, 

ve středu 16. května 2012 se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Projednával se poslanecký návrh sněmovní tisk č. 594, ve kterém se navrhuje opětovné navrácení souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí do 4 let věku. Výbor tento návrh schválil. Současně také podpořil návrh na změnu ustanovení zákona č. 329/2011 Sb., o příspěvku na mobilitu. Doplňuje se v § 6, odst. 4, který zní: „ z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové, sociální služby, uvedené v odst. 1, pokud splňuje ostatní podmínky uvedené v odst. 1.

Výbor dále odhlasoval navýšení příspěvku na péči u dětí ve věku 4-7 let ve III. a IV. stupni míry závislosti, a to o 2000,- korun. Pokud však takové dítě pobírá již zvýšení příspěvku na péči o 2000,- korun z důvodu příjmů společně posuzovaných osob do dvojnásobku životního minima, tak další příspěvek ve výši 2000,- korun nebude moci být uplatněn. Dle naší analýzy z toho vyplývá, že schválená úprava by se dotkla maximálně 600 dětí ve věku 4-7 let. Náš návrh, aby příspěvek na péči u dětí ve věku 4-7 let byl zvýšen ve všech stupních o 2000,- korun, a to bez ohledu na to, zda je příspěvek na péči zvýšen z důvodů nedostatečných příjmů (dvojnásobek životního minima), nebyl Výborem pro sociální politiku přijat. Dokonce nebyl přijat ani náš alternativní návrh, aby byl u těchto dětí zvýšen především příspěvek na péči v I. stupni. Považujeme situaci rodin, kdy jeden z rodičů musí být s dítětem doma a je přiznán pouze I. stupeň PnP, za alarmující. Je třeba si uvědomit, že právní úprava, platná do konce roku 2011, umožňovala souběh rodičovského příspěvku a PnP u dětí do věku 7 let. Pokles příjmů se nejvíce projeví u rodin, kde je vyplácen příspěvek na péči pouze v I. stupni závislosti, to je 3000,- korun.

Počátek června 2012 bude tento zákon projednáván ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Pokusíme se prostřednictvím některých poslanců prosadit naše návrhy na navýšení příspěvku na péči.

Vážení přátelé,

připomínám Vám ještě připravovanou demonstraci 30. května ve 13:00 hodin na Palachově náměstí v Praze. Tuto demonstraci připravuje Rada seniorů ČR a NRZP ČR. Demonstrací chceme vyjádřit zásadní nesouhlas s výrazným snížením valorizací důchodů, zvyšováním poplatků ve zdravotnictví a zhoršováním životní situace jak seniorů, tak lidí se zdravotním postižením. Je velmi důležité, aby se nás tam sešlo co nejvíce. NRZP ČR je připravena proplatit autobusy či mikrobusy, a proto Vás prosím, abyste tyto věci již začali organizovat.

  

S pozdravem

 

 

Bc. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel