Informace č.: 43-2012

Vážení přátelé, 

na červnovém zasedání Poslanecké sněmovny se mimo jiné bude také projednávat poslanecký tisk č. 594, který mění některá ustanovení zákonů přijatých v rámci sociální reformy na konci loňského roku. Především se mění zákon o státní sociální podpoře, a to tak, že se opětovně umožňuje souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku dítěte. Zároveň se mění zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Umožňuje se, aby o příspěvek na mobilitu mohli žádat i obyvatelé ústavních zařízení. Jsou to věci, které jsou na pevno dohodnuté a Poslanecká sněmovna by je měla schválit. 

V příloze Vám posílám náš alternativní pozměňovací návrh, který navrhujeme, aby byl Poslaneckou sněmovnou k těmto změnám schválen. Navrhujeme alternativně zvýšit příspěvek na péči u dětí od 4-7 let věku. V první variantě navrhujeme, aby příspěvek byl zvýšen o 2000,- korun ve všech stupních míry závislosti. Ve druhé variantě navrhujeme zvýšit příspěvek na péči v I. stupni o 2000,- korun a dále příspěvek ve III. a IV. stupni o 500,- korun. II. stupeň byl již zvýšen od 1. 1. 2012 z 5000,- korun na 6000,- korun. Považujeme za nejhorší situaci u dětí, které jsou v I. stupni závislosti, neboť se často jedná o děti, které mají metabolické poruchy, nejsou pro ně vhodné školky a jeden z rodičů s nimi musí být celodenně doma. Dětí v I. stupni závisti je v této věkové kategorii zdaleka nejvíce. Proto náš druhý alternativní návrh směřuje především na tuto skupinu dětí. 

Vážení přátelé,

prosím Vás, abyste napsali svým poslancům, které znáte, kteří jsou z Vaše volebního obvodu, které jste volili, aby tento návrh v jedné nebo druhé variantě podpořili. Vyzývám především maminky s malými dětmi, aby byly aktivní a snažily se ovlivnit svoje poslance při hlasování. My jsme udělali vše co bylo v našich silách. Ještě včera jsme oslovili všechny poslance s naléhavým dopisem, aby náš pozměňovací návrh byl podpořen. Hlasování o tomto návrhu bude pravděpodobně až v pátek 8. 6. 2012 nebo až příští týden. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel