Informace č.: 45 - 2012

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vás informovat o některých nových skutečnostech. 

Ve středu 6. 6. 2012 se uskutečnilo na MZ ČR vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou, léčebně rehabilitační péči. Na tomto vypořádání připomínek zastupoval NRZP ČR JUDr. Zdeněk Žižka. V příloze Vám posílám jeho záznam z jednání. Zdá se však, že ministerstvo zdravotnictví nechce naše připomínky akceptovat. Bylo by velmi dobré, kdyby co nejvíce z Vás napsalo panu ministrovi jak je pro nás lázeňská péče důležitá. Čím více dopisů bude, tím lépe. 

V Poslanecké sněmovně ČR se v úterý nebo ve středu příští týden bude projednávat poslanecký tisk č. 594, který opět umožní souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku. Již jsem Vám také psal, že k tomuto tisku máme pozměňovací návrh na zvýšení příspěvku na péči u zdravotně postižených dětí ve věku 4-7 let. Tento pozměňovací návrh podal pan poslanec Roman Sklenák. Ještě jednou Vás prosím, abyste psali poslancům, jak je důležité, aby tento pozměňovací návrh byl ve variantě I. nebo II. přijat. Celý pozměňovací návrh najdete v mojí informaci č. 43.  Prosím, nepodceňujte tuto věc. Koaliční poslanci nechtějí tento návrh odhlasovat, a proto je důležité, abyste jim psali. 

Po vzájemné komunikaci s panem ministrem J. Drábkem se nám podařilo také dosáhnout toho, že MPSV ČR připravilo k tisku č.594 pozměňovací návrh, který ruší zapůjčování schodolezů, stropních dopravních systémů a schodišťových plošin. Na příště každý klient, který bude tato zařízení potřebovat, si požádá o dávku na tyto záležitosti a na základě zákonem stanovených kritérií si bude moci zařízení pořídit. V zásadě se stav vrací před 1. leden 2012. Pozměňovací návrh, který podal pan poslanec Jaroslav Eček Vám posílám v příloze na vědomí. Vím, že navržená úprava není možná ideální, ale konečně se rozeběhne distribuce těchto zařízení, neboť v letošním roce ještě nebylo poskytnuto ani jediné. 

Vážení přátelé,

možná jste zaznamenali, že v tomto týdnu proběhla protestní shromáždění iniciativy STOP VLÁDĚ před jednotlivými ministerstvy. NRZP ČR se těchto akcí účastní, neboť je členem této iniciativy. V předchozích informacích jsem Vás požádal o účast, především na akci před MPSV ČR. Musím bohužel konstatovat, že až na 6 lidí se z řad osob se zdravotním postižením, se akce nikdo nezúčastnil. Považuji to za naše selhání. Měli bychom si všichni uvědomit, že některé kroky vlády nás velmi tvrdě postihují, a že je potřeba veřejnosti sdělovat naše názory na schvalované změny. Pokud budeme mlčet a sedět doma, tak nemůžeme ničeho dosáhnout. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR představuje sílu právě proto, že jsme schopni iniciovat shromáždění osob se zdravotním postižením. Vím, že 6. 6. 2012 nebylo zrovna dobré počasí a chápu, že pro mnohé z Vás je obtížné se některých akcí zúčastnit. Přesto musím konstatovat, že účast 6 lidí je absolutní fiasko. Stovky a tisíce nás žádáte o pomoc. Bez Vaší aktivní spoluúčasti však nejsme schopni takovou pomoc poskytnout. Věřím, že na příště budete aktivnější. Na tuto akci jsme nabízeli i možnost úhrady cestovních nákladů. Je krátkozraké spoléhat na to, že „ono se to nějak udělá“. Samo se nikdy nic nestane. Proto Vás prosím, abyste příště byli aktivnější a pomohli nám.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel