Informace č.: 46-2012 - Karty sociálních systémů

Vážení přátelé, 

v informaci č. 44 jsem Vás informoval o tom jak postupovat při přejímání Karty sociálních systémů. Současně jsem Vám sdělil jak napsat prohlášení o tom, že chcete, aby Vám byly finanční prostředky z jednotlivých dávek zaslány v hotovosti poštovní poukázkou, nebo převedeny na Váš bankovní účet. Na základě podnětů některých z Vás, kdy jste mi oznámili, že úřady práce odmítají možnost zasílání dávek poštovní poukázkou,  jsem dnes oslovil generální ředitelství Úřadu práce. Bylo mi sděleno, že jejich výklad ustanovení § 19, odst. 3, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a odst. 3, § 58,  zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře je takový, že dávky nebudou moci být posílány v hotovosti poštovní poukázkou. Toto stanovisko Úřadu práce je v rozporu se zněním výše uvedených zákonů. V této souvislosti jsem dnes písemně oslovil pana ministra J. Drábka a požádal jsem jej o závazné stanovisko MPSV ČR k této věci, neboť pan ministr mě opakovaně ujistil, že znění zákona je jasné, a tudíž finanční prostředky z dávek budou moci být posílány poštovní poukázkou. Pokud by tomu tak nebylo, považoval bych to za nekorektní jednání. 

Vážení přátelé,

vzhledem k nevyjasněnosti celé situace jsem se dnes obrátil na pana náměstka generálního ředitele Úřadu práce M. Žárského s dotazy na způsob fungování Karty sociálních systémů. Tyto otázky máte v příloze. NRZP ČR považuje tuto věc za zcela zásadní. My jsme vědomě prosazovali, aby dávky i nadále mohly být posílány složenkami, neboť si uvědomujeme, že Karty sociálních systémů budou pro mnoho lidí se zdravotním postižením obrovským problémem. Nedostupnost bankomatů, nepřístupnost řady poboček České spořitelny, mnoho obcí, kde není možné kartou platit, způsobí, že tisíce lidí nebudou moci se ke svým dávkám dostat. Je tady však ještě jeden závažný moment. Jakmile klient použije Kartu sociálních systémů jako kartu platební, bude vlastně sledován, kde nakupuje, případně realizuje svoje dávky pro osoby se zdravotním postižením. Považuji tuto věc za velmi závažnou. Budeme tak na každém kroku sledováni. Proto jsem Vás také vyzval, abyste Kartu sociálních systémů nepoužívali jako kartu platební. 

Vážení přátelé,

v příloze Vám ještě posílám znění obou paragrafů, kde je zcela jasně napsáno, že držitel Karty sociálních systémů si může zvolit způsob výplaty dávky, a to buď na svůj účet a nebo v hotovosti, což je samozřejmě poštovní poukázkou. 

Prosím, abyste použili toto znění zákona až budete přebírat Kartu sociálních systémů a budete si chtít určit způsob výplaty dávek. 

Vážení přátelé,

prosím Vás o spolupráci. Pište panu ministrovi J. Drábkovi dopisy a informujte ho o tom, jaké potíže by Vám způsobilo, kdyby Vám nemohly být zasílány Vaše dávky v hotovosti poštovní poukázkou. Záleží hodně na Vás, jak budete aktivní. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel