Informace č.: 61 - 2012

Vážení přátelé,

přeposílám Vám výzvu Svazu pacientů ČR k neplacení léků za hotové, ale vyzývá občany, aby požadovaly, aby se proti této nespravedlnosti bránily. NRZP ČR považuje situaci v dostupnosti léků za velký problém, a tudíž Vám tuto výzvu přeposílám

 

SVAZ PACIENTŮ ČR VYZÝVÁ: Neplaťte léky, žádejte je na pojišťovnu!

Dnes nastala revoluce v placení za léky. Pravicová vláda ODS- TOP09 - VV(Lidem) nechala zákonem zrušit systém, kdy pacient měl možnost dostat i volně prodejné léky na recept, tedy s úhradou od své zdravotní pojišťovny. Přes 150 léků si pacienti mají kupovat za hotové. Přesto je tady právo pacienta na plně hrazený lék, takže si jej v ordinacích můžeme vynutit. Svaz pacientů ČR vyzývá: Neplaťte léky, žádejte je na pojišťovnu!

Svaz pacientů ČR doporučuje bojkot léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

V každé lékové skupině musí existovat lék, který je plně hrazen pojišťovnami. Máte na ně právo ze zákona § 11, odst.1, pís. e) zákona č.48/1997 Sb. a dále §15, odst.5) zák. 48/97 sb. v návaznosti na §39c, odst.5) zák. 48/1997 Sb.. Doporučujeme proto pacientům, aby požadovali po svých ošetřujících lékařích předepisování léků, které již nemusí doplácet a v praxi tak trvali na dodržení ústavního principu - právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění.

Pokud jim bude sděleno, že takový lék pro jejich nemoc neexistuje nebo zjistí, že je takový lék neúčinný, prosíme o sdělení této informace pacientskému ombudsmanovi nebo přímo na adresu Svazu pacientů ČR .

Pojišťovny přestaly hradit 150 dalších léků. Jsou mezi nimi léky na bolest, alergie a kožní problémy. Lidé tak mají mimo to, co odvádí na zdravotní pojištění, zaplatit další půl miliardu korun podnikatelům ve zdravotnictví.

 

Ministerstvo tvrdí, že jeho opatření neomezují přístup ke zdravotní péči, protože v každé lékové skupině je lék, který je plně hrazen pojišťovnou. Praxe ale vypadá jinak. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno čím dál tím méně nejen u léků a pacienti platí čím dál tím více. Tato nerovnost je ještě znásobována tím, že pokud je pacient léčen v tzv. odborném centru, pak dostává zdarma i léky, které mají v běžné lékárně mnohdy nemalé doplatky. 
Ministr Heger evidentně nevnímá nejen nesoulad svých opatření s právem občanů garantovaném ústavou ani nerovnost, kterou svými opatřeními způsobuje mezi jednotlivými aktéry poskytujícími zdravotní péči nebo podnikajícími ve zdravotnictví.

 

Vyzýváme proto pacienty, aby po svých lékařích vyžadovali předepisování léků, které jsou plně hrazeny, na které tedy již nemusí doplácet.

 

Alena Gajdůšková,
1. viceprezidentka Svazu pacientů ČR 
senátorka a místopředsedkyně Senátu PČR

 

http://www.pacienti.cz/clanek.php?id=2946

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:













Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel