Informace č.: 83 - 2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám usnesení RV NRZP ČR ze dne 25. 10. 2012. 

RV NRZP ČR se zabýval současnou situací postavení osob se zdravotním postižením a konstatoval, že za poslední dva roky došlo ke zhoršení jejich situace. Dále konstatoval, že se zhoršil přístup osob se zdravotním postižením ke zdravotní péči a k sociální pomoci. RV NRZP ČR se obrátil na předsedu Vlády ČR Petra Nečase a ministra zdravotnictví Leoše Hegera, aby přijali opatření k nápravě současného stavu. RV NRZP ČR současně požádal o zastavení distribuce Karty sociálních systémů, jako jednoho ze symbolů zhoršení podmínek života osob se zdravotním postižením. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel