Informace č.: 18 - 2013

Vážení přátelé,

včera jste pravděpodobně slyšeli z médií informaci, že MPSV ČR vydalo v roce 2012 méně na dávkách a důchodech celkem o 9,3 miliardy korun. Z rozboru vyplývá, že z hlediska osob se zdravotním postižením došlo ke zvýšení dávek u příspěvku na mobilitu a pomůcky o 355 miliónů korun. Je to však pouze klamavé zvýšení, protože nárok na příspěvek na mobilitu získali plošně všichni držitelé průkazů ZTP či ZTP/P, bez toho, aniž by se rozlišovala skutečná potřeba této dávky. Sami si jistě pamatujete, že příspěvek na benzín, případně příspěvek na individuální dopravu byly u osob s nejtěžším zdravotním postižením podstatně vyšší, než jsou dnes. Alarmující je skutečnost, že došlo k úspoře u příspěvku na péči o 1 miliardu a 600 miliónů korun. Je to obrovská částka a svědčí to o tom, co neustále říkáme velmi nahlas. Nové hodnocení míry závislosti je špatné a vede k odebírání příspěvku na péči u lidí, kteří potřebují nutně služby.

Včera jsem získal informaci, která je alarmující. Podle informací jednoho krajského Úřadu práce (doufám, že chápete, že ho nemohu jmenovat) jsou hromadně odebírány průkazy ZTP a ZTP/P. Odpovědný pracovník mi opakovaně potvrdil, že pokud skončí datum platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, dochází k jejich prodloužení pouze u každé páté průkazky. Opět je to o způsobu posuzování. Příští týden se mám sejít s paní ministryní L. Müllerovou a budu samozřejmě s ní o těchto skutečnostech mluvit. 

Vážení přátelé,

prosím Vás, abyste se bránili, pokud úřad rozhodne o neprodloužení průkazu OZP nebo o jeho odebrání. Je nezbytné se vždy odvolat, a to prostřednictvím Úřadu práce přímo na MPSV ČR, odbor odvolacích agend, Podskalská 19, 128 01 Praha 2. Pokud neuspějete u odvolání, nebojte se podávat správní žaloby, které se podávají ke Krajským soudům. Odvolání stačí napsat jednoduše, hlavně musí být uvedeno číslo rozhodnutí, nebo písemná informace, že Vám, nebyl průkaz prodloužen. Ke zdůvodnění odvolání je nejlépe poukázat na zhoršující se zdravotní stav a podobně. Pokud budete potřebovat poradit, tak se můžete obrátit emailem na poradnu NRZP ČR,  

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel