Informace č.: 24 - 2013

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který předložila paní poslankyně K. Klasnová a další. Návrh zákona bude v tomto týdnu projednávat Poslanecká sněmovna v I. čtení. Návrh zákona je pro nás velmi důležitý, protože zohledňuje naše připomínky k současné situaci při posuzování nároků na průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Zcela mění princip tohoto posuzování.

Nejvýraznějším změnou je samotná definice toho, kdo je osoba se zdravotním postižením. Oproti předchozí úpravě současné kritérium pro přidělení průkazu TP, ZTP a ZTP/P totiž znevýhodňuje osoby s těžkým tělesným postižením, s metabolickými poruchami a se smyslovým postižením, pro které je takové zvýhodnění životně důležité, protože jim umožňuje cestovat na delší vzdálenosti, pokud v místě bydliště nenajdou zaměstnání, které by se svým postižením mohly vykonávat, či cestovat k lékaři,  na nákupy,  apod., avšak které dosud nepotřebují při ostatních úkonech pomoc druhé fyzické osoby a proto nežádají o přiznání příspěvku na péči.

Předkladatel zároveň navrhuje změnit přílohu k zákonu č.   329/2011 Sb. – Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující její přiznání, bod 1, písm. i) ve prospěch osob s amputací v kolenním kloubu a výše, které jsou ve většině případů odkázány na individuální dopravu. Veřejné dopravní prostředky mohou využít pouze v případech, kdy nejsou příliš vzdáleny od místa jejich bydliště, kdy cíl cesty není příliš vzdálen od stanice vybraného dopravního prostředku, kdy to dovoluje počasí atd. Vzhledem ke svému postižení a omezené nabídce zaměstnání si většinou nejsou samy schopny ušetřit na zakoupení motorového vozidla a na jeho speciální úpravu, bez které nemohou motorové vozidlo řídit (ruční ovládání stojí 80 – 90 000 Kč). Proto jejich vyřazení z možnosti získat příspěvek na zvláštní pomůcku je vnímáno veřejností i samotnými zdravotně postiženými za zcela asociální a nelogické.

Zákon dále upravuje způsob posuzování nároků na příspěvek na péči. Navrhuje se novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde je navrženo vrátit se k původní definici závislosti osob, která je z hlediska odbornosti osvědčená, detailnější, samotné posudkové řízení je tím průhlednější a poskytuje větší právní jistotu dotčeným subjektům. To znamená, že se navrhuje, zrušit dosavadních deset životních situací pro hodnocení nároku na příspěvek na péči a nahradit je 36 úkony tak, jak platily do konce roku 2011.

Vážení přátelé, vláda k návrhu zákona dala negativní stanovisko, které Vám také v příloze posílám. Je to škoda, protože předložený návrh se dá ve druhém čtení dopracovat. Proto se také obracím na Vás na všechny, abyste co nejdříve napsali jednotlivým poslancům, že je žádáte, aby návrh zákona propustili do dalšího čtení, aby mohl být zákon dopracován. Prosím pište hned e-maily. Adresy jednotlivých poslanců najdete na www.psp.cz.

Jako důležitý argument je třeba uvést, že současný spojený model posuzování nároků na průkazy TP, ZTP, ZTP/P a příspěvek na péči se vůbec neosvědčil. Tisíce lidí přicházejí neoprávněně o průkazy a příspěvek na péči. Tento stav je třeba změnit. Paní ministryně L. Müllerová sama, při jednání se mnou, uvedla, že společné posuzování průkazů OZP a příspěvku na péči je špatné a souhlasí s provedením změny.

Vážení přátelé, teď se ukáže zda jsme schopni nějaké akce. Máme možnost vytvořit tlak na poslance, aby se posuzováním zdravotního stavu opět zabývali. Spoléhám na Vás!

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem Václav Krása

 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel