Informace č.: 25 - 2013

Vážení přátelé, 

dovolím si ještě reagovat na stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů – tisk 893. 

Vláda ČR ve svém negativním stanovisku v bodě 3 uvádí, že NRZP ČR se podílela na věcné a právní konstrukci vymezení základních životních potřeb a způsobu posuzování stupně závislosti v novele vyhlášky č. 505/2011 Sb., účinné od 1. ledna 2012. Jde v zásadě o posuzování nároku na příspěvek na péči. Musím kategoricky prohlásit, že Vláda ČR v tomto bodě neuvádí pravdu. MPSV ČR připravilo podstatně tvrdší návrhy. Předsednictvo NRZP ČR se rozhodlo, že je lepší jednáním se pokusit změkčit tvrdě nastavené parametry, což se také v některých případech podařilo. Není však pravda, že by NRZP ČR byla spolutvůrce základních životních potřeb. Vždy jsme s nimi vyjadřovali nesouhlas a nikdy jsme s vymezením životních situací nesouhlasili. Od začátku až do konce jsme uváděli, že je to chybný model. Vláda se snaží rozbít hnutí osob se zdravotním postižením, proto je také důležité, abychom společně vytvořili tlak na změnu zákona.

 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel