Informace č.: 26 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám materiál pana JUDr. Zdeňka Žižky, který informuje o akceptování našich připomínek k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a k novele přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jak je ze zprávy zřejmé, ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo naše návrhy na zrušení povinné 5%ní spoluúčasti u zdravotnických prostředků. Tuto věc budeme i nadále prosazovat při projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. 

Vážení přátelé,

bylo by dobré, kdybyste napsali panu ministrovi L. Hegerovi, že nesouhlasíte s postupem ministerstva zdravotnictví. Pan ministr často argumentuje tím, že nemá připomínky občanů k jeho návrhům. Proto by bylo dobré, abyste mu napsali, aby věděl, že s jeho návrhy nesouhlasíte. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel