Informace č.: 29 -2013

Vážení přátelé, 

v pátek 22. března 2012 projednala Poslanecká sněmovna bod, který navrhla paní poslankyně Kateřina Klasnová s názvem "Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem s-Karet". Kolem tohoto bodu se rozpoutala velmi živá debata, se kterou se můžete seznámit na linku: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/052schuz/s052115.htm#r2 Paní poslankyně K. Klasnová, po konzultaci s NRZP ČR předložila tři body usnesení k tomuto bodu. Polanecká sněmovna nakonec přijala až třetí bod usnesení, ve kterém žádá vládu, aby uložila ministerstvu práce a sociálních věcí pozastavit distribuci sKaret do doby jejich legislativního řešení. Na těchto adresách najdete všechna tři hlasování o jednotlivých návrzích.

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=57599

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=57604

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=57605

Vážení přátelé, doporučuji Vám, abyste si dobře prošli celou debatu kolem sKaret a potom hlavně hlasování jednotlivých poslanců. Je až nepochopitelné, že paní ministryně sama přizná, že podle analýzy legislativy MPSV ČR je současné vydávání sKaret v rozporu s Ústavou ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů konstatuje, že vydávání sKaret je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, a přesto ani jeden poslanec vládní koalice nezvedne ruku pro některé z navržených usnesení. Ukazuje se, že politici nechtějí nést za nic odpovědnost a radši přenechají vše na soudech, aby se jednotliví občané domáhali práva soudní cestou. Budeme tudíž postupovat touto cestou.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Václav Krása

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel