Informace č.: 30 - 2013

Vážení přátelé, 

dnes jsme obdrželi informaci od pana Karla Anderse o postupu Krajského Úřadu práce v Hradci Králové v případě, že Úřad práce není schopen do dvou měsíců vyřídit prodloužení platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

Krajský ÚP vydal interní příkaz, aby žadatelům o prodloužení průkazu, kteří splňují zákonné podmínky doby podání, to je dva měsíce, byl vystaven písemný dokument, který máte v příloze.  Krajský ÚP přiznává svoje pochybení při nedodržení doby pro prodloužení průkazu a žádá instituce, aby na držitele tohoto potvrzení hleděly, jako by byl držitelem tohoto průkazu. Současně nabízí žadatelům úhradu škody, pokud by k takové škodě došlo. Myslím si, že je to příklad vstřícnosti úřadu, který by měly následovat i ostatní úřady. 

Vážení přátelé,

pokud se dostanete do obtížné situace z důvodu dlouhé doby vyřízení prodloužení průkazu ZTP nebo ZTP/P , vezměte si s sebou na ÚP tento doklad a žádejte obdobný postup. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR