Vzdělávací projekt pro OZP

Máte zájem zlepšit
svoje postavení na trhu práce?

Rádi komunikujete s lidmi?

Máte čas a chuť se vzdělávat?

Občanské sdružení Via Lucis Praha ve spolupráci s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry nabízí osobám se zdravotním postižením možnost zdarma se účastnit projektu „S námi máte šanci“ zaměřeného na zlepšování postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím komplexního podpůrného programu.

Co projekt nabízí

  • pracovní diagnostiku - posouzení předpokladů účastníků pro jejich potenciální pracovní uplatnění
  • motivační kurz - atraktivní formou seznámení např. s těmito tématy: osobní kompetence a potenciál, základy komunikace se zaměstnavatelem, orientace na trhu práce, zpracování profesního životopisu aj.
  • rekvalifikační kurzy – účastník projektu si zvolí rekvalifikační kurz na základě svých preferencí a na základě doporučení z diagnostické zprávy
  • odbornou praxi - praxe účastníků v reálném prostředí partnerských organizací
  • pracovní uplatnění - možnost pracovního uplatnění účastníků v partnerských organizacích minimálně na dobu 4 měsíců s vyhlídkou dalšího prodloužení
  • individuální a skupinové poradenství – podpora účastníků při vyhledávání a udržení zaměstnání

Pro koho je projekt určen

Pro osoby se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných, které mají trvalé bydliště na území hl. m. Prahy anebo se zde více než polovinu roku zdržují. Účast v projektu je bezplatná.

Získejte cenné teoretické znalosti a pracovní zkušenosti pod vedením zkušených mentorů. Na základě úspěšného absolvování rekvalifikačního kurzu získáte osvědčení o nové kvalifikaci.

Přihlášku do projektu a více informací naleznete na webových stránkách
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel