Ministerstvo připravuje zákon o sociálních pracovnících

Ministerstvo připravuje zákon o sociálních pracovnících

Diskutovat nejen o vývoji konzultačního procesu k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících přijeli účastníci odborného semináře, který se uskutečnil 24. dubna 2014 v prostorách Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Sociální pracovníci se spolu s odborníky z ministerstva práce a sociálních věcí dále věnovali možnostem zapojení České republiky do aktivit spojených se Světovým dnem sociální práce v roce 2015.

„Sociální pracovníci byli jako odborné kolegium vyzváni k participaci při tvorbě návrhu zákona a návrhu souvisejících legislativních změn. Účastí na semináři, jako byl ten dnešní v Hradci Králové, jsou aktivně zapojeni do konzultačního procesu, což považujeme z hlediska tvorby nového zákona za nezbytné,“ vysvětluje Radek Suda, vedoucí oddělení koncepce sociální práce MPSV.

Část programu byla vyhrazena práci ve skupinách, v nichž došlo k cílenému projednávání vybraných oblastí problematiky sociální práce za účasti věcných garantů. Seminář byl realizován prostřednictvím projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Výstupy z projektu budou sloužit pro budoucí standardizaci výkonu sociální práce, včetně materiálů pro novelizaci stávajících legislativních předpisů a připravovaný zákon o sociálních pracovnících.

V rámci semináře účastníci také zahájili diskuzi, jak by se Česká republika měla připojit ke Světovému dni sociální práce, který má sice ve světě již mnohaletou historii, u nás si však zatím tradici nevybudoval. OSN tento den vyhlásila a vždy slaví třetí březnové úterý, v roce 2015 tak připadne na 17. března.

Petr Habáň

tiskový mluvčí

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel