Pozvánka na konferenci "Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti"

Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat k účasti na konferenci "Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti".

Svým zaměřením konference navazuje na seminář "Život osob s Autismem – PAS v České republice", který se uskutečnil pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 6. 11. 2014. 
Je doprovodnou akcí osvětové kampaně "Česko svítí modře" 2015.

Program se zaměřuje na ožehavé otázky týkající se života osob s Autismem – Poruchami autistického spektra ( PAS)  a jejich rodin v kontextu prevence  sociální exkluze a diskriminace.

V průběhu konference vystoupí se svými příspěvky sebeobhájci a obhájci osob s Autismem, odborníci, zástupci dotčených rezortů, výborů PS PČR i kanceláře veřejné ochránkyně práv.

V programu je počítáno  s dostatečným prostorem na diskusi.
Konference je otevřena poslancům, senátorům, zástupcům dotčených rezortů -   zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, spravedlnosti, lidských práv, financí -  odborné i laické veřejnosti.

Záštita: Výbor pro sociální politiku PS PČR
Datum konání:  středa, 15. duben 2015
Časová dotace: 8 hodin 9:00 – 17:00
Místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Pořadatel:  Za sklem, o.s. ve spolupráci s ČOSIV

Účast na konferenci je bezplatná.
Registrace: 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel