Pozvánka na seminář "Památky pro každého - Písek 2015"

Památková komora České republiky ve spolupráci s městem Písek a Prácheňským muzeem v Písku vás srdečně zvou na dvoudenní pracovní seminář Památky pro každého,který se koná ve dnech 28. -29.5.2015 v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku pod oficiální záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové.

Seminář volně navazuje na konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka, která se konala v Písku na počátku dubna 2014. Během této konference byla načata mnohá témata z oblasti péče o kulturní dědictví a jeho zpřístupnění zdravotně znevýhodněným. Letošní seminář přináší informace o konkrétních projektech realizovaných Národním památkovým ústavem, porovnání zkušeností získaných při realizaci těchto projektů, účastníci se budou moci seznámit se stavebními úpravami památek s ohledem na zdravotně znevýhodněné a velká část bude věnována edukačníma vzdělávacím projektům a diskusi s neziskovými organizacemi,které se problematikou zdravotně znevýhodněných lidí zabývají.

Vše doplní exkurze do písecké sladovny, která je příkladem dobré praxe obnovy historického objektu a také komentovaná prohlídky města Písku.

Během semináře bude také vyhlášen první ročník Ceny Adolfa Heyduka -pro památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným. 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel