Vyhlášení devátého ročníku Evropských cen za podporu podnikání 2015

Vážená paní/ Vážený pane, 

Ministerstvem průmyslu a obchodu jako národní koordinátor Evropských cen za podporu  podnikání (EEPA – European Enterprise Promotion Awards) pro Českou republiku, si Vás dovoluje informovat o zahájení již devátého ročníku této prestižní mezinárodní soutěže

Do soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2015 je možno přihlásit projekty orgánů veřejné správy realizované v posledních dvou letech na národní, regionální a místní úrovni, jakož i projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, iniciativy vzdělávacích institucí či neziskového sektoru. 

Cílem EEA 2015 je ocenění nejúspěšnějších projektů veřejné správy zaměřených na podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě. 

Ceny jsou rozděleny do šestí kategorií

  1. Cena za podporu podnikatelského ducha
  2. Cena za investice do dovedností
  3. Cena za rozvoj podnikatelského prostředí
  4. Cena za internacionalizaci podnikání
  5. Cena za odpovědné podnikání přístupné všem
  6. NOVÁ kategorie – cena za podporu rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů

Přihlášky do českého kola soutěže je možné zasílat do 15. června 2015 – prodloužený termín. 

Do evropského kola postoupí za Českou republiku dva projekty oceněné národní porotou. Vyhlášení vítězů na evropské úrovni a slavnostní udílení cen proběhne v listopadu 2015 v Lucemburku. 

Přihlášku do soutěže a informační leták naleznete v příloze. Bližší informace o soutěži a o vítězích loňského ročníku získáte také na http://www.mpo.cz/dokument147509.html a na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_cs.htm 

 

V případě zájmu o účast v soutěži se, prosím, obracejte na Ing. Elinu Lunovou: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,

e-mail:

 

Přihláška (docx)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel