Pozvánka na setkání odborníků nad národní Strategií sociálního začleňování

Vážená paní / Vážený pane, 

rádi bychom Vás pozvali na významné Setkání odborníků nad národní Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, které pořádá Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení EAPN ČR, o. s. na základě rozhodnutí své Valné hromady. Vzhledem k dalším akcím, které nás v následujících měsících očekávají, jsme se rozhodli pro termín již v září. Konkrétně se jedná o čtvrtek 17. září 2015 od 9:30 do 15:30 hodin ve Školícím středisku Charity ČR Marianeum, Máchova 7, Praha 2. Více informací najdete v přiloženém programu setkání (nezbytné změny programu vyhrazeny). 

Je nám velkým potěšením oznámit Vám, že na tomto setkání se budou podílet a budou také přítomni zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Především to budou pracovníci Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, který pozve členy Komise pro sociální začleňování, aby mohli být přítomni diskusi, jejímž cílem je získat podněty pro implementaci, monitorování a hodnocení strategie. Jedná se tedy o zcela výjimečnou příležitost, kdy budou mít členové EAPN ČR společně s dalšími přizvanými odborníky možnost vyjádřit své návrhy, připomínky a doporučení k plnění strategie v roce 2015. Výstupy budou předány MPSV pro budoucí využití a jednání s gestory příslušných opatření. 

Na setkání zveme zástupce všech členských organizací EAPN ČR. Byli bychom však rádi, aby se zúčastnili také zástupci dalších nestátních neziskových organizací, které působí v různých oborech v oblasti sociálního začleňování. Současně zveme i odborníky z veřejných institucí a nezávislé experty. 

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 bude diskutována ve 4 tematických skupinách uvedených v přiloženém programu. Prosíme Vás, abyste se na setkání přihlásili nejpozději do 8. září 2015 on-line na internetové adrese: http://goo.gl/forms/qYJQlfQR9z . V přihlášce vyberte téma pracovní skupiny, v které se zúčastníte řízené diskuse. Po registraci Vaší přihlášky Vám budou zaslány podklady, které bude nezbytné pro oblast příslušné pracovní skupiny prostudovat a připravit si vlastní hodnocení implementace Strategie a návrhy na její změny a doplnění. Národní Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020 najdete na internetové adrese: http://www.mpsv.cz/cs/17081. V případě dotazů k tomuto setkání se obracejte na Mgr. Lucii Benešovou, email: (kromě dovolené 27. – 28. 8.). 

Věříme, že naše pozvání přijmete a využijete možnost podílet se na upřesnění Strategie. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání  s Vámi  osobně nebo s jiným zástupcem Vaší organizace. 

S pozdravem 

PhDr. Karel Schwarz,

předseda EAPN ČR, o. s. (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení)

Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1

Mobil: +420-602616632 (Telefonica O2)
+420-777716632 (Vodafone)
+420-730816755 (T-Mobile)

E-mail:

Web (URL):
http://www.eapn.eu
http://www.eapncr.org

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel