Tisková konference Společnosti pro ranou péči

Poskytovatelé rané péče slaví 25 let profesionalizace služeb tentokrát pracovně v Olomouci, na 4. konferenci pracovníků v rané péči za účasti ministryně práce a sociálních věcí a rodin dětí s postižením.Ve dnech 9. až 11. září 2015 se v Olomouci sejdou odborníci na podporu rodin dětí s postižením na 4. konferenci pracovníků v rané péči v České republice. Konferenci organizuje Společnost pro ranou péči, z. s., společně s Centrem pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., a Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Záštitu akci poskytla ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, která se konference osobně zúčastní. Účast potvrdili i kolegové ze Slovenska, Polska a Rakouska.

Setkávání pracovníků rané péče (jedná se o zákonem garantovanou službu pro rodiny dětí s postižením) je již tradicí. Pracovníci tohoto oboru sociální práce se schází ve dvouletém intervalu od roku 2009, aby sdíleli zkušenosti a poznatky z praxe terénní práce. Poradkyně rané péče jezdí domů za rodinami na pravidelné konzultace a jejich cílem je, aby rodina vychovávající dítě s postižením měla dostatek informací a podpory k výchově a rozvoji dítěte.

V rámci konference se bude slavit 25. výročí existence profesionální rané péče v České republice, ale především bude 120 účastníků z 30 organizací poskytujících služby rané péče z celé České republiky, Slovenska a Polska diskutovat ve 28 příspěvcích k tématům: současný pohled na časté neurovývojové poruchy, chudoba v rodině, rodiny s vícenásobnou psychosociální zátěží, muži v rané péči, bonding a další.

Ve čtvrtek 10. 9. 2015 proběhne workshop a panelová diskuze na aktuální témata v rané péči z pohledu poskytovatele. Hlavním bodem bude oblast financování rané péče v závislosti na kvalitě služeb a specificích jednotlivých regionů České republiky. Nejpalčivější témata budou s poskytovateli rané péče sepsána i s návrhy řešení do usnesení a v pátek 11. 9. 2015 předána paní ministryni na tiskové konferenci.

Paní ministryně se zúčastní pátečního workshopu „Muži v rané péči“, a navíc se zde setká i s rodinami vychovávajícími dítě s postižením. Konference tak nabídne jedinečný prostor k setkání a diskusi poskytovatelů a uživatelů služeb rané péče s ministerskými úředníky.

Další případné informace podá:

Mgr. Pavla Matyášová, tel. 774 734 035 předsedkyně Společnosti pro ranou péči, z.s.

Mgr. Jana Fenclová, tel: 603 710 748 ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel