VozejkMap- soutěž

Tisková zpráva ze dne 1.4. 2016                                           Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Přidáváním dat do databáze bezbariérových míst můžete nyní vyhrát zajímavé ceny.

Česká asociace paraplegiků- CZEPA vyhlašuje soutěž pro uživatele mobilní aplikace a webového rozhraní VozejkMap. První 3 nejrychlejší uživatelé, kteří od 30. dubna 2016 přidají do VozejkMap 30 nových bezbariérových míst v České republice získají mobilní telefon Samsung Galaxy A3. Nejrychlejší z nich bude mít zároveň možnost bezplatně si půjčit automobil Škoda Octavia Combi s ručním řízením.


Mobilní aplikace a webové stránky VozejkMap nabízí mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v celé ČR. Vozíčkáři si v aplikaci mohou naplánovat cestu tak, aby se nedostali do potíží a mohli cestovat samostatně. Nebo si vyhledají např. nejbližší bezbariérovou kavárnu či WC.
„VozejkMap je unikátní tím, že místa vkládají samotní vozíčkáři na základě vlastní zkušenosti, na bezbariérovost je tak 100% spoleh. Vozíčkáři se díky VozejkMap mohou pohybovat stejně svobodně jako lidé bez hendikepu“ vysvětluje ředitelka CZEPA a vozíčkářka Alena Jančíková a dodává: „Čím více aktivních uživatelů, kteří přidávají místa, bude VozejkMap mít, tím větší má pro vozíčkáře informační hodnotu. Proto jsme soutěž vyhlásili.“

Mobilní aplikace je k dispozici pro operační systémy Android a iOS a je ke stažení zdarma. Vyhledávat a vkládat bezbariérová místa lze i přes webové stránky projektu

www.vozejkmap.cz.

 

 

Dlouhodobým partnerem projektu Vozejkmap.cz je společnost ŠKODA AUTO, která zároveň poskytla České asociaci paraplegiků – CZEPA k užívání výše zmíněný automobil Škoda Octavia Combi. CZEPA vůz půjčuje vozíčkářům, kteří mají vlastní auto v opravě nebo ho nemají dočasně k dispozici z jiných důvodů. Pomáhá tak vozíčkářům zůstat aktivní a zvládat své každodenní povinnosti nebo zájmy i v období, ve kterém by jinak kvůli nedostupné dopravě museli na své aktivity rezignovat. Díky podpoře Společnosti ŠKODA AUTO může CZEPA automobil půjčovat za velmi nízké ceny, které vozíčkáře finančně nezatíží. Nejrychlejší z výherců soutěže bude mít možnost tento vůz využít bez poplatků za půjčení.

„Mobilita je pro většinu z nás samozřejmostí, pro některé to je ale luxus a podmínka plnohodnotného života. Jsme proto rádi, že pomáháme překonávat bariéry právě těm, kteří to potřebují nejvíce“ dodává Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO.

 

Kontakt pro soutěžící:

 

Kontakt pro média: Petra Černá, , tel: 776 680 444

 

 

Podmínky a pravidla soutěže

 1. 1. Pořadatel
  Pořadatelem soutěže je Česká asociace paraplegiků - CZEPA (provozovatel aplikace VozejkMap).

   
 2. 2. Účastníci
  Soutěže se může zúčastnit každý uživatel VozejkMap, který bude v termínu soutěže přidávat bezbariérová místa.

   
 3. 3. Termín
  Soutěž začíná 30. dubna 2016 a končí v okamžiku, kdy první 3 nejrychlejší uživatelé přidají 30 bezbariérových míst. 30 míst musí přidat každý z těchto uživatelů.  

   
 4. 4. Kritéria platných vložených míst a započítávání míst do soutěže
  4.1
  Do soutěže se započítávají pouze místa nově vložená do VozejkMap od
  začátku soutěže.

  4.2 Do soutěže se započítávají místa v České republice. 

4.3 Do soutěže se započítávají pouze místa, která obsahují plný název a kompletní popis včetně vyplněných nepovinných položek, pokud jsou relevantní (příklad plného názvu a kompletního popisu viz níže).

4.4 Do soutěže se započítávají pouze plně bezbariérová místa.
Kritéria bezbariérovosti:
- vstup bez schodů nebo s nájezdem, schodišťovou plošinou, výtahem
- šířka dveří minimálně 80 cm
- výška prahů maximálně 2 cm
- Nájezdy před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů
maximálně 1:8 (tj. na 1m délky nájezdu je 8 cm převýšení), delší nájezdy mohou mít maximální sklon 1:12 (tj. na 1 m délky nájezdu je 12 cm převýšení). Pokud je nájezd delší než 9 m, musí být vždy po 9m přerušen podestou (odpočívadlem) v délce 1,5m. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená rampa.
- dostupnost bezbariérového WC

Kritéria bezbariérovosti WC:
- šířka dveří minimálně 80 cm
- minimální rozměry kabiny 140 x 140 cm
- boční přístup k WC míse (prostor vedle mísy minimálně 70 cm)
- madla vedle WC mísy
- dostatečný prostor pod umyvadlem pro podjetí vozíku

4.5 Do soutěže se započítávají pouze unikátní místa.
Za unikátní se nepovažují například:
- jednotlivé obchody v obchodním centru
- vícečetná parkovací místa
- seznam jednotlivých obchodů obchodních řetězců
- jednotlivé ordinace ve zdravotnických zařízeních

4.6 Místa se započítávají až po schválení administrátorem VozejkMap a
následném veřejném zobrazení v mapě. O publikování místa bude uživatel
informován e-mailem.

 

4.7 V případě, že více uživatelů zadá stejné místo v době, ve které probíhá
schvalování administrátorem a místo není veřejně zobrazené ve
VozejkMap, do soutěže bude započítán zápis uživatele, který zadal místo
dříve.  

4.8 Je-li v aplikaci už publikováno totožné místo, jeho opakované zadání bude
neplatné a uživateli nebude započítáno do soutěže.

 

5.         Práva a povinnosti pořadatele soutěže

5.1 Pořadatel soutěže určí, kdo zadal místo dříve  na základě údajů o
uživateli, datu a čase vložení, které se evidují v administrátorském
rozhraní VozejkMap.

 

5.2 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda vložené místo
splňuje výše uvedené podmínky bezbariérovosti, unikátnosti a
kompletnosti a zda jej započítá uživateli do soutěže.

5.3 Pořadatel soutěže na základě evidence uživatelů a jimi vložených míst,
která se zobrazuje v administrátorském rozhraní VozejkMap, určí vítěze
soutěže.

5.4 Všechna výše uvedená rozhodnutí včetně určení vítěze soutěže jsou zcela
v kompetenci pořadatele a nelze je nijak rozporovat.

5.5 V průběhu soutěže bude pořadatel  aktuální informace o počtech vložených míst zveřejňovat na komunitním portále Vozejkov.cz a na facebookovém profilu VozejkMap a Vozejkov bez uvedení totožnosti vkládajících uživatelů.

5.6. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci České asociace paraplegiků -
CZEPA.

6.       Práva a povinnosti účastníka
6.1 Účastník svým zapojením do soutěže potvrzuje, že se plně seznámil s  
pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí.

6.2 Účastník se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto soutěží pouze
pravdivé údaje a data.

7.         Výherci a ceny
7.1
Výherci se stávají první 3 uživatelé, kteří do VozejkMap vloží od začátku
soutěže 30 nových míst splňujících výše uvedená kritéria (viz bod 4).

7.2 Každý z výherců získá jako cenu mobilní telefon Samsung Galaxy A3. Ten
z nich, který vloží do VozejkMap požadovaných 30 míst jako první, bude  
mít možnost půjčit si na jeden týden bezplatně od České asociace        
paraplegiků – CZEPA automobil Škoda Octavia Combi s ručním řízením.

7.3 Výherci budou o výhře informováni e-mailem. Jejich jména budou
zveřejněna na webových stránkách Vozejkov.cz a na facebookovém profilu
CZEPA, VozejkMap a Vozejkov. Pokud výherce nesdělí pořadateli jméno,
bude k zveřejnění použito jeho uživatelské jméno z aplikace VozejkMap.

7.4. Na výhru není právní nárok a není soudně vymahatelná.

7.5 Výhru nelze měnit či proplatit v hotovosti.

7.6      Telefony

7.6.1 Pokud se pořadatel s výhercem nedohodnou jinak, bude výhra
zaslána výherci prostřednictvím České pošty na adresu, kterou
výherce pořadateli uvede. Pořadatel nenese odpovědnost za
případnou ztrátu, poškození, zničení či jiné zneužití zásilky.

7.6.2 Pokud výherce do 14ti dnů od oznámení výhry e-mailem nesdělí
pořadateli adresu pro odeslání ceny (telefonu) nebo se nedohodne s
pořadatelem na jiném předání ceny, případně pokud si cenu
nevyzvedne od České pošty nebo nepřevezme jiným domluveným
způsobem, bude cena postoupena náhradníkovi, který se umístil v
pořadí hned za ním. Pokud v rámci soutěže žádný další uživatel
nezadá požadovaných 30 míst, cenu jako      náhradník získá uživatel,  
který zadal nejvyšší počet míst. V případě, že bude více uživatelů se
shodným počtem vložených míst, cenu získá ten, který dosáhl
tohoto počtu jako první.

7.6.3 Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za funkčnost a
provoz telefonů, které výherci získají jako cenu. Veškeré případné
reklamace, opravy apod. jsou věcí výherce.

7.7.     Půjčení automobilu
7.7.1
Automobil Škoda Octavia Combi s ručním řízením, který České
asociaci paraplegiků – CZEPA bezplatně poskytla společnost Škoda
Auto si výherce může zapůjčit na dobu 7 dní. Výpůjčka bude možná
v termínu, kdy automobil bude k dispozici, tj. kdy nebude zapůjčen
jinému nájemci. Termín je nutné si předem rezervovat.

7.7.2 Při výpůjčce automobilu výherce neplatí žádné poplatky za
vypůjčení. Je povinen složit vratnou zálohu (propadá v případě
poškození vozu vlastním zaviněním) a hradí náklady na benzín.

7.7.3 Výherce při výpůjčce uzavře s pořadatelem soutěže smlouvu o
nájmu osobního vozu, která obsahuje závazné podmínky pro užívání
vozu.

e-mail:Příklady plného názvu:
Restaurace Homolka
Česká pošta Miličín

Čerpací stanice OMV
Supermarket Lidl Pelhřimov

Příklad kompletního popisu nově zadaného místa:

Penzion Ovečka

Hodnocení:  *****

Bezbariérový přístup: bez schodu
Adresa: Nýdek 150, 739 95  Nýdek  tel:  558 339 415
Web: www.penzionovecka.cz
Email:
GPS: 49°39'57.76992"N, 18°45'59.55624"E

Netradiční designový penzion s rodinnou atmosférou, který se nachází v těsné blízkosti Národní přírodní rezervace Čantoryje v obci Nýdek. Je unikátní nejen svou vlastní vyhlídkou do okolí, ale zejména jedinečným stylem. Svým hostům nabízí kromě ubytovacích služeb také restauraci s formankou a venkovní terasou a malé wellness. Penzion je bezbariérový s výtahem, k dispozici je jeden dvoulůžkový bezbariérový pokoj. Parkování je přímo u objektu.

x  Bezbariérové WC

x  Parkoviště

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel