Dotazník „Vzory pro uživatelská rozhraní„ pro tělesně postižené

Vážená paní, vážený pane, 

jsem zdravotně postižen (kvadruplegik) a dokončil jsem studium na VŠB-Technické universitě v Ostravě a nyní pokračuji v doktorském studiu. V rámci tohoto studia zpracovávám práci na téma „Vzory pro uživatelská rozhraní„ pro tělesně postižené.
Účelem následujícího anonymního dotazníku je zjistit, jaké softwarové a hardwarové pomůcky používají lidi se zdravotním postižením a to hlavně tělesným. Cílem je zjistit, jestli současné pomůcky jsou dostatečně vhodné pro lidi s tělesným postižením. Druhým cílem je zjistit, jaké zlepšení lze provést při ovládání jednotlivých programů a internetu

Dotazník k vyplnění zde 

Děkuji za vyplnění a odeslání uvedeného dotazníku. 

Ing. Jaroslav Hořejší

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel