Pozvánka na Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro rodiče a jejich sluchově postižené děti

Vážená maminko, vážený tatínku,

naš spolek EPHATA pomáhá rodinám se sluchově postiženými dětmi. Takové děti vyhledáváme ve školkách, školách a ve spolupráci s odborníky Foniatrické kliniky 1. LF UK

Zveme Vás na každoroční Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro rodiče a jejich sluchově postižené děti. Zakládající členové spolku jsou pedagogové, lékaři, genetici a sociální pracovníci a zároveň se podílí na přednáškách s Vámi během pobytu.

Proč ? Můžete získat další poznatky a odpovědi na Vaše otázky (odborný program v salónku – přednášky, diskuze a poradenství poskytované specialisty v oboru foniatrie, klinické logopedie, pediatrie, psychologie, genetiky, audiotechniky, sociálního práva aj.).

-          Po dobu přednášek o děti pečují v herně, na hřišti a na vycházce osobní asistentky (absolventky zdravotně – sociálních škol, asistent pedagog, zdr. sestry).

-          Setkáte se s rodiči, kteří řeší obdobné problémy, Vaše děti se setkají s vrstevníky – kamarády „se sluchadly“ … nenosím je jen já a jim to také nevadí.

Kdy ?  09.-14 .10. 2016 (příjezd v neděli po 16. hod, odjezd v pátek po obědě)

Kde ? Hotel Pramen při SOŠGP, Praha 9, Za Černým Mostem 3 (mezi Černým Mostem a Hloubětínem), metro B – Rajská zahrada a cca 400 metrů pěšky a nebo autem.

Jak ? Pobyt je finančně zajištěn z  darů občanskému sdružení od nadací a jiných dárců. Rodiče hradí za 5-denní pobyt pro 2 osoby (1 dítě a 1 dospělý doprovod – matka, otec, babička aj.). Příspěvek 2250,- Kč, zahrnuje ubytování v hotelu, stravování, odborné přednášky, péči o dítě, výlet, večerní zábavu atd.)

Rádi bychom, aby mohli přijet i Ti, kdo jsou ve finanční tísni. V odůvodněných případech je možné požádat předem o slevu či prominutí příspěvku. Přihlášku odešlete co nejdříve, protože počet účastníků je omezen štědrostí a finanční pomocí dárců. Oceňujeme zvýšenou péči, kterou poskytujete svému dítěti při výchově, vzdělávání a zapojení mezi jeho vrstevníky. Těšíme se na Vás !

Informace a kontakt:

předsedkyně spolku EPHATA Ivana Huková

zakladatelka  paní  Ing. Anežka Červenáková

Pozor nová adresa spolku : PaedDr. Eva Škodová U Průhonu 1238/44 170 00 Praha 7

Email: , info: www.ephata.cz poštou: Ivana Huková, Borská 91/13,  362 63 Dalovice

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel