Pozvánka na konferenci "Aktuální stav hospicové péče (nejen) v Moravskoslezském kraji

konanou pod záštitou Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje

dne 29. - 30. září 2016

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

místnost C210

čtvrtek 29. 9. 2016

9:00 – 9:30 Příchod, prezentace

 

9:30 – 9:40 

Přivítání, představení, Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví

 

9:40 – 10:10

Hospicová péče - proč, kdy, komu, kde a jak?, MUDr. Dagmar Palasová, odborný garant pro Mobilní hospic Ondrášek

 

10:10 - 10:40

Proč je důležité mluvit o hospicové péči, PhDr. Martin Loučka, Ph.D., ředitel Centra paliativní péče a také odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK

10:40 – 11:00               Přestávka

 

11:00 – 11:30

Právní aspekty hospicové péče, JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D., Centrum zdravotnického práva, PF UK v Praze

 

11:30 - 12:30

Představení některých poskytovatelů hospicové péče v Moravskoslezském kraji, Mobilní hospic Ondrášek, Charita Ostrava –                             Hospic sv. Lukáše, Charita Opava – charitní hospicová péče "Pokojný přístav", Medica, s.r.o.

 

12:30 - 13:00 Přestávka

13:00 – 13:45

Ekonomická situace a možnosti financování hospicové péče:

Financování mobilní hospicové péče, Bc. Bronislava Husovská, ředitelka Mobilního hospice Ondrášek,

Financování lůžkové hospicové péče, Bc. Martin Pražák DiS., ředitel Charity Ostrava

Mobilní hospicová péče pohledem Regionální pobočky VZP Ostrava, Ing. Michal Vojáček, ředitel odboru zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny Regionální pobočky Ostrava

 

13:45 – 14:10

Standardy hospicové péče, MUDr. Eva Hegmonová, primářka v Mobilním hospici Most k domovu, Zlín

 

14:10 – 15:10

Pohledy z praxe formou rozhovoru se zdravotní sestrou a pečující osobou, rozhovor povede Mgr. Naďa Satolová

 

15:10 – 15:25

Diskuze

 

15:25 – 16:00               Ukončení 1. dne konference

 

Pátek 30. 9. 2016

8:30 – 9:00 Příchod, prezentace

 

9:00 – 9:35

Specifika práce s rodiči postiženými perinatální ztrátou, Bc. Andrea Radomská, DiS., Mobilní hospic Strom života

 

9:35 – 10:10

Využití reminiscenční terapie u nevyléčitelně nemocných a umírajících včetně ukázek prací a příkladů dobré praxe, Mgr. Marie Dorazilová, Mobilní hospic Strom života

 

10:10 - 10:25

Prezentace Mobilního hospice sv. Kryštofa s příkladem dobré praxe, Petra Křetínská, Charitní středisko sv. Kryštofa – mobilní hospic)

 

10:25 – 10:40

Prezentace Hospice Frýdek-Místek s příkladem dobré praxe, Ing. Jan Jursa, Hospic Frýdek-Místek, p.o.

 

10:40 - 11:00

Podpora nejen pečujícím osobám prostřednictvím odborného sociálního poradenství v Poradně NRZP ČR Ostrava, Bc. Elena Procházková

11:00 - 11:45 Přestávka

11.45 – 12:20

Podpora rodičů dítěte s postižením. Příklad dobré praxe, PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Univerzita Palackého, Olomouc

 

12:20 – 12:45

Provázení rodin dětí se vzácnou diagnózou, těžkým zdravotním postižením a rodin dětí předčasně narozených. Příklad dobré praxe, Mgr. Petra Tomalová, Centrum provázení Praha

 

12:45 – 13:15

Závěrečná diskuse  

 

13:15 – 13:30

Ukončení dvoudenní konference

 

Těšíme se na Vaši účast.
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel