Handicap tour + fotosoutěž

Společnost Opel CS a její program Opel Handycars
Národní rada osob se zdravotním postižením
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Rehabilitační ústav Kladruby
Fujifilm Česká republika
ÚAMK Praha

vyhlašují fotografickou soutěž na téma:

Svoboda pohybu osob se zdravotním postižením
„Život v Pohybu“

 
a to u příležitosti konání druhého ročníku Handicap tour –

Soutěžní kategorie:

 • SINGL FOTO - jednotlivá fotografie zachycují reportáž/dokument z akcí Handicap tour. Nebo reportážní/dokumentární fotografie ze života osob se zdravotním postižením.
 • FOTO SÉRIE – série fotografií zachycují reportáž/dokument z akcí Handicap tour. Nebo reportážní/dokumentární fotografie ze života osob se zdravotním postižením.

Datum pořízení snímků nehraje roli.

Doba trvání soutěže: 25.5. – 29.10.2017

Administrátor soutěže: Jan Povýšil, fotograf, paralympionik

Každý zaslaný snímek přihlášený do soutěže musí být označen:

 • názvem ( ideálně obsahujícím i fotografované místo )
 • jménem autora, jeho adresou, telefonním číslem, mailovou adresou a
 • věkem autora
 • číslem fotografie v sérii

Mailová adresa pro zasílání snímků:

Fotografie ve formátu JPG. Každý soubor maximálně 10MB. Snímky mohou být do vyhlášení výsledku soutěže vystaveny na sociálních sítích k hlasování veřejnosti.

Podmínky zařazení fotografie do soutěže:

 • Uzávěrka soutěže je 29.10. v 24:00.
 • Každý soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že jím zaslané snímky jsou jeho vlastní autorské fotografie.
 • Soutěžící může poslat maximálně 9 fotografií. Nebo dvě série fotografií, každá musí obsahovat šest snímků. Série s menším nebo větším počtem mohou být na základě rozhodnutí poroty a komunikace s autorem vyřazeny ze soutěže.
 • Autor snímků souhlasí, že vyhlašovatelé soutěže a jeho partneři mohou snímky veřejně vystavit a případně dále používat k propagačním účelům.
 • Tři nejlepší snímky a tři nejlepší série obdrží ocenění.
 • Autoři snímků berou na vědomí, že v případě ocenění se budou účastnit slavnostního vyhlášení soutěže.
 • Oceněné snímky a další vybrané budou umístěny na putovní panelovou výstavu, která se bude konat průběžně u všech organizací, které se účastní Handicap tour.

Porota soutěže

 • Eugen Kukla, fotograf, předseda soutěže
 • Romek Hanzlík, fotograf, vítěz Czech Press Photo 2016 
 • Jan Povýšil, fotograf, administrátor soutěže
 • Pavel Šilha, generální ředitel Opel CS
 • Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
 • Václav Volejník, ředitel Hamzova léčebna
 • Antonín Pokorný, manažer Opel handycars
 • Aneta Změlíková, Fujifilm Česká republika

Snímky zaslané do soutěže posoudí porota ve dnech 1. až 5.listopadu 2017. Posuzována bude akčnost snímku a jeho estetická hodnota.
Snímky jsou porotě prezentovány anonymně.

Vítězové:

 • V každé kategorii Bude udělena první, druhá a třetí cena, vítězové obdrží věcné ceny společně s diplomy
 • Bude udělena cena veřejnosti vítěznému snímku ankety fanoušků facebookové stránky Opel Handycars

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel