Pozvánka na 22. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

 

P O Z V Á N K A

na 22. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice,

pod záštitou poslance Parlamentu ČR a prvního náměstka primátorky hl. m. Prahy

JUDr. Petra Dolínka

pořádaný Spolkem zastánců dětských práv – českou sekcí DCI

na téma

 

„Plní Česká republika své závazky ke spolurozhodování dětí a mládeže v rodinách, školách, dětských sdruženích i obcích a krajích?“,

 

který se koná ve čtvrtek 8. března 2018 od 9:00 hodin

v Jiříkově sále Staroměstské radnice

 

9:00 hod. Registrace

9:30 hod. Zahájení, úvodní slovo:

JUDr. Petr Dolínek

9:45 hod. Participace dětí ve veřejné správě v obcích, krajích a na ústřední úrovni

JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy

10:00 hod. Participace dětí ve vzdělávacím systému z pohledu MŠMT

PhDr. Helena Martinková, Ph.D., náměstkyně ředitele Nár. ústavu pro vzdělávání

10:15 hod. Participace dětí v ústavní výchově

Michal Ďorď Vteřina poté

10:30 hod. „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR pro rok 2030“ a co děti?

Dr. Miroslav Prokeš, předseda Spolku zastánců dětských práv – české sekce DCI

10:45 hod. přestávka na kávu

11:15 hod. Jednání v pracovních sekcích dětí a mládeže do 26 let a dospělých nad 26 let

12:30 hod. Zprávy ze sekcí, diskuse a závěry semináře

13:45 hod. Zakončení semináře

Svůj zájem o účast prosím potvrďte do 2. 3. 2018 na adresu

Zástupci dětských parlamentů, pokud zároveň požádají o proplacení, obdrží proti jízdnímu dokladu 50 procent jízdného hromadnou dopravou (2. tř., skupinová sleva).

 

JUDr. Petr Dolínek, v. r.                                                        RNDr. Miroslav Prokeš, v. r.

1. náměstek primátorky hl. m. Prahy                                     předseda české sekce DCI

Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti na e-mail: , kapacita zasedací místnosti je limitována.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel