Pozvánka na konferenci Realizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy na léta 2016 - 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

a

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

dovolují si vás pozvat na tematickou konferenci s názvem:

 

Realizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

na území hl. m. Prahy na léta 2016 - 2020

 

Datum konání: v úterý dne 18. září 2018, v době od 10:00 do 14:30 hod.

Místo konání: v sále zastupitelstva HMP, Mariánské náměstí č. 2, Praha 1 - Staré Město

Nad konferencí převzal záštitu pan radní Daniel Hodek

 

Program:

9.30 - 10.00 hod. - prezence účastníků

10.00 hod. - zahájení - Daniel Hodek, zastupitel a radní HMP

10.15 hod. - Obecné zkušenosti s realizací krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v České republice

10.30 hod. - Cíle Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na území hl. m. Prahy na léta 2016 - 2020 (dále jen KPVP)

10.45 hod. - Poznatky z monitorování KPVP

11.00 hod. - Naplňování schválené koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze, která se zaměřuje na další zpřístupňování stanic metra, zastávek MHD, zavádění bezbariérových dopravních prostředků apod.

12.00 hod. - diskuze k předchozím bodům programu

12.30 - 13.00 hod. - přestávka na občerstvení

13.00 hod. - finanční podpora neziskových organizací z rozpočtu HMP v roce 2018 a výhled na rok 2019 v oblastech

 • Doprava a odstraňování bariér
 • Cestovní ruch
 • Kultura
 • Sociální oblast
 • Sport a tělovýchova
 • Volný čas dětí a mládeže
 • Zdravotnictví

 

13.30 – 14:30 hod. – diskuze v rámci, které proběhnou prezentace OZP k nejaktuálnějším ožehavým tématům – v kompetenci HMP. Zde se předpokládá aktivní vystoupení zástupců spolků OZP, poskytovatelů služeb pro OZP a lidí se zdravotním postižením

 

14:30 hod. - předpokládané ukončení konference

Simultánní přepis mluveného slova a tlumočení do znakového jazyka pro sluchově postižené je zajištěný. Jednací místnost je přístupná pro vozíčkáře (vchodem do budovy z ulice U Radnice).

Na konferenci jsou zváni

 • občané se zdravotním postižením
 • představitelé spolků osob se zdravotním postižením
 • poskytovatelé služeb pro OZP
 • zastupitelé HMP
 • zástupci veřejné správy - městských částí HMP
 • odborná veřejnost
 • zástupci médií.

 

Účast na konferenci je zdarma. U prezence účastníci obdrží tištěnou verzi projednávaného KPVP.

Z organizačních důvodů svoji účast nahlaste prosím nejpozději do 14. 9. 2018 na adresu: , nebo telefonicky na číslo 604 235 885.

 

 

Kontakt na pořadatele:

e-mail:

mob.: 604 235 885 - Jiří Vencl

 

Za pořadatele

 

Jiří Vencl

místopředseda NRZP ČR

předseda NRZP Praha

ředitel APZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel