Na Šumavě se rozjíždí bezbariérový cestovní ruch pro všechny

Tentokrát do šumavských hor zavítal projekt ATHENA na cestách zabývající se cestováním přístupným pro všechny. Na workshopu ve Vimperku, jehož hlavními tématy byly bezbariérové cestování a role neziskových organizací v cestovním ruchu, zdůraznili účastníci především nutnost změnit služby cestovního ruchu tak, aby byly přístupné všem. Na Šumavě našli několik dobrých příkladů úspěšných neziskových organizací, které se bezbariérovým cestovním ruchem zabývají.

Stále častěji se do podnikání v cestovním ruchu pouštějí neziskové organizace. Zaměřují se především na turisty se speciálními potřebami. „Občanské sdružení Trianon - Čechy, které sdružuje tělesně postižené, sídlí blízko Národního parku Šumava. To místo je pro cestovní ruch předurčené. A protože pomáháme osobám se zdravotním postižením, rozhodli jsme se tyto dvě oblasti spojit, a tak vznikla myšlenka cestovního ruchu na Šumavě pro všechny,“ vysvětlil projekt Cestujeme bez bariér na Šumavě a v Bavorském lese jeho manažer Jiří Mánek z občanského sdružení Trianon -  Čechy, které je partnerem projektu ATHENA na cestách.

Projekt Trianonu - Čechy však není zdaleka jedinou aktivitou přístupného cestovního ruchu na Šumavě. Lidé se zdravotním postižením zde mohou využít například projekt Dostupná Šumava, za kterým stojí Správa Národního parku Šumava. „Stále více lidí si totiž uvědomuje, že by měl být cestovní ruch přístupný pro všechny. Zatím tomu tak bohužel není, proto se snažíme situaci zlepšit. Cílovou skupinou jsou pro nás i senioři, kteří tvoří významnou součást naší společnosti,“ upozornil na velké množství klientů využívající přístupné služby Josef Lištvan z Občanského sdružení TRIANON Český Těšín.

Nově rozjíždějící se české projekty se nechávají často inspirovat příklady ze zahraničí. Jedním z úspěšných projektů neziskové organizace se stal hotel Witikohof v Rakousku, který před deseti lety založila místní Charita, s myšlenkou vytvořit hotel přístupný všem, kde by navíc bylo možné osoby se zdravotním postižením zaměstnat. „V roce 2006 se k Witikohofu přidalo dalších deset hotelů, a vznikla tak zcela unikátní síť, která díky technickému vybavení zaměstnává přes 120 osob se zdravotním postižením. A mají obrovský úspěch. V listopadu měli již kompletně vyprodaný rok 2010,“ poukázal na úspěšný příklad Josef Lištvan.

Tento příklad ukazuje, že oblast bezbariérového cestování je pro neziskové organizace příležitostí k jejich dalšímu rozvoji, tedy k poskytování služeb, které by uspokojily specifické potřeby návštěvníků. Disponují k tomu nejen potřebnými znalostmi, ale také svým vybavením (pomůckami). „Lidé se zdravotním postižením vyhledávají turistická zařízení zejména na základě osobního doporučení známých, takže to je ta cesta, na kterou je potřeba se soustředit. Musíme vytvořit takové prostředí, aby lidé byli spokojeni a zařízení osobně doporučili,“ popsal strategii projektů zaměřených na přístupné cestování Jiří Mánek.

Hlavním cílem projektu ATHENA na cestách, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, je podpořit rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost v oblasti bezbariérového cestování v České republice s využitím zkušeností a inspirace ze zemí Evropské unie. Jeho aktivity se tak zaměřují především na zvyšování povědomí a porozumění tomuto tématu u zaměstnavatelů v turistickém průmyslu, orgánů veřejné správy, vzdělávacích institucí, ale také u zdravotně postižených osob, neziskových organizací, které tyto osoby sdružují či zaměstnávají, a u široké veřejnosti. Projekt skončí v květnu 2011 a bude probíhat zejména na území Moravskoslezského, Královéhradeckého a Jihočeského kraje a hlavního města Prahy.

Další informace:

Ing. Jarmila Šagátová

manažerka projektu

Tel.: 558 335 479

e-mail:

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel