Nyní můžete zdarma získat elektronickou zdravotní knížku

Tento projekt realizuje společnost IZIP, a.s., která je provozovatelem systému Elektronické zdravotní knížky (EZK). Hlavní myšlenkou projektu je rychlá dostupnost informací o aktuálním zdravotním stavu pacienta a umožnění efektivnějšího sdílení zabezpečených zdravotnických informací jak mezi pacientem a lékařem, tak i mezi lékaři navzájem, směřující k co možná nejlepší poskytované lékařské péči. Systém EZK může v nouzových případech díky rychlému přístupu k životně důležitým informacím zachránit život pacienta. Uživatel EZK má také přehled o poskytované zdravotní péči a může se aktivně starat o své zdraví pomocí kalendáře preventivních prohlídek a očkovacího kalendáře. Toto jsou všechno skutečnosti, které jsou velice aktuální zejména u osob se zdravotním postižením. Z tohoto důvodu Národní rada osob se zdravotním postižením ČR doporučuje všem lidem se zdravotním postižením, aby si zřídili bezplatnou elektronickou zdravotní knížku.

Výhody Elektronické zdravotní knížky

Základní výhodou pro uživatele je, že lékař má vždy v pravý čas k dispozici jeho zdravotní historii, kterou s jeho souhlasem může doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Tato výhoda může i zachránit život. Lékaři totiž informace z EZK usnadní práci a ušetří čas, který pro správné rozhodnutí potřebuje.

S EZK se uživatel může také starat o své zdraví, je možné například vkládat pomocí internetu jednotlivá měření krevního tlaku či hladiny cukru v krvi, přičemž systém automaticky vyhodnocuje, zda jednotlivé výsledky nenaznačují nějaký závažnější zdravotní problém.

V systému EZK získává výhodu každý: zdravotní pojišťovny mohou efektivněji nakládat s finančními prostředky, lékaři získají online informační zázemí a pacientovi se dostane kvalitnější a včasnější léčby.

Jak a kde si můžete EZK zřídit?

Uvedená služba je určena primárně pojištěncům VZP. Pokud nejste jejím pojištěncem, můžete se rozhodnout, u které pojišťovny budete dále evidováni. Veškeré potřebné informace ke zřízení bezplatné Elektronické zdravotní knížky získáte na našich regionálních poradnách NRZP ČR. Adresy a kontakty na uvedená pracoviště jsou uvedeny zde.

Další informace můžete získat na webových stránkách:

www.nrzp.cz

http://www.v.i.c.eu

www.izip.cz

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel