Pozvánka na seminář Mobility

Jihomoravská krajská rada zdravotně postižených ve spolupráci s NRZP ČR, Vládním výborem pro zdravotně postižené a Odborem zdraví Magistrátu města Brna si Vás dovoluje pozvat na seminář

Mobility – Národní rozvojový program pro všechny

Cílem semináře je představení projektu mobility a seznámení s problematikou vytváření bezbariérového prostředí v obcích s důrazem na opakující se problémy v záměrech i jednotlivých projektech.


Termín: 2. března 2011 od 9.00 do 12.00 hodin (prezence od 8,30 hodin)

Kde: jednací sál Zastupitelstva města Brna na Nové Radnici, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

Na semináři vystoupí:

  • JUDr. Pavel Ptáčník – vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro ZP
  • Mgr. Kateřina Machačová – tajemnice řídícího výboru Národního rozvojového programu
  • Ing. Milena Antonovičová – odborný konzultant pro bezbariérové prostředí
  • Ing. Dagmar Lanzová – konzultant pro bezbariérové prostředí NRZP ČR

Vaši účast prosím potvrďte do 24. února 2011 na e-mailové adrese nebo na tel. čísle 736 751 211.

Dotazy, připomínky a vlastní zkušenosti z dané problematiky na semináři jsou vítány.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za organizátory:


Pavlína Riglová, předseda JMKRZP 

Mgr. Leoš Spáčil, krajský koordinátor NRZP ČR


Národní rozvojový program mobility pro všechny je jednou z klíčových aktivit pro podporu a vytváření bezbariérového prostředí v městech a obcích ČR.

Program mobility byl vyhlášen v roce 2002 Vládním výborem pro zdravotně postižené občany (VVZPO) a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) a je součástí Národního plánu pro vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Cílem programu mobility je zajistit samostatný a bezpečný pohyb pro všechny uživatele prostřednictvím realizace komplexních systémů bezbariérových tras spolu se zajištěním bezbariérového přístupu a užívání budov, které leží na navržené trase. Náplní projektu je podpora zpřístupňování dopravy (tj. vytváření bezbariérových pěších tras, napojení na dopravní systémy, nákup nízkopodlažních dopravních prostředků, přístupné informační a odbavovací systémy, dopravní budovy a terminály,…) a zpřístupňování veřejně přístupných budov, které leží na bezbariérových trasách (tj. řešení vstupu do budovy, vertikálního a horizontálního pohybu po budově, poskytování informací, hygienického zařízení, …). Finanční krytí programu mobility je zajištěno Vládním programem financování s časovým obdobím realizace do roku 2015.

Obce, které mají zájem se programu mobility účastnit, vypracují tzv. záměr, který je rozdělen na jednotlivé projekty (trasy, budovy,…). Záměry musí být doručeny ve vyhlášeném termínu na sekretariát VVZPO.

Detaily programu mobility včetně náležitostí podávaných záměrů lze najít zde.

Cílem semináře je představení projektu mobility a seznámení s problematikou vytváření bezbariérového prostředí v obcích s důrazem na opakující se problémy v záměrech i jednotlivých projektech.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel