Pozvánka na konferenci Vzdělávání bez handicapu

Plzeňská krajská rada osob se zdravotním postižením

nám. Republiky 28, 301 00 Plzeň, IČ 70856478

 

si Vás dovoluje v rámci přípravy Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Plzeňského kraje pozvat

na tematickou konferenci

 

Vzdělávání bez handicapu

 

konanou pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport Jiřího Stručka 

 

Termín:

9. 3. 2011 v době 10.00 – 14.00 hodin

Kde:

v zasedací místnosti zastupitelstva Plzeňského kraje, KÚ, Škroupova 18, Plzeň

Konference se zúčastní zástupci MŠMT, Plzeňského kraje, ZČU, SPC, Národní rady osob se zdravotním postižením a další hosté z řad odborné veřejnosti.

Obsah konference:

  1. dostupnost speciálního školství v Plzeňském kraji
  2. zkušenosti s integrací dětí se zdravotním postižením do všech stupňů škol
  3. formy asistence a podpory pro žáky a studenty se zdravotním postižením
  4. úloha speciálně pedagogických center v procesu integrace
  5. přístupnost a vybavenost školských zařízení a SPC v PK
  6. podněty a doporučení realizovatelné v rámci kraje a jeho regionů

   

Za pořadatele:

Marie Hrdličková, Předsedkyně PKRZP

PhDr. Jana Petrová, krajská koordinátorka NRZP ČR pro PK

Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailové adrese: nebo na tel. čísle: 736 751 204 do 12.00 hod. dne 7. 3. 2010.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel