29. ročník Sportovního (nejen) vozíčkářů - Hvězda 2011, Memoriál Zdenky Hanákové

Jménem Pražské organizace vozíčkářů Vás srdečně zvu na 29. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů - Hvězdu 2011, Memoriál Zdenky Hanákové. Akce se koná pod záštitou Ing. Marie Kousalíkové, starostky MČ Praha 6, a za vydatné podpory MČ Praha 6. Akce bude slavnostně zahájena Ing. Marií Kousalíkovou ve 12 hodin. Podrobný program naleznete v přiloženém plakátu. 

Děkujeme Městské části Praha 6 za výjimečnou podporu, děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy - Odboru životního prostředí za vstřícnost. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám tradičně s organizací "Hvězdy" pomáhají: Rotary Club Praha City & Classic, SAN konferenční servis, ADCO, Crocodille, Fontana a dalším firmám, které poskytly věcné dary pro účastníky a závodníky
Letáček (JPG)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel