Pozvánka na konferenci o přístupnosti prostředí pro OZP na území Královéhradeckého kraje

Vážená paní,

vážený pane,

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje si dovoluje Vás pozvat na konferenci

 

Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením

na území Královéhradeckého kraje,

která se uskuteční v sálu Jana Letzela (N2.906 - sál zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

dne 21. listopadu 2011 od 10:00 do 14:30 hod.

 

Dále bych Vás rád požádal o potvrzení účasti a oznámení počtu osob, které se společně s Vámi zúčastní této akce na e-mailovou adresu: v termínu do 14. listopadu 2011.

Program konference je v příloze.

S pozdravem

Ing. Vladimír Derner, v. r.

Program:

9.30 Registrace

10.00 Úvodní slovo - Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

 

Blok č. 1

10.15 Národní rozvojový program mobility pro všechny - JUDr. Pavel Ptáčník, Mgr.     Kateřina Červinková, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

11.00 Financování dopravní infrastruktury - Ing. Karel Havlíček, SFDI

11.20 Diskuze

 

11.40 Přestávka

 

Blok č. 2

12.10 Úprava prostředí pro samostatný pohyb zdravotně znevýhodněných - aktuální     problémy - Mgr. Viktor Dudr, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

12.25 Nejčastější chyby v projektových dokumentacích - Ing. Dagmar Lanzová, Národní         rada osob se zdravotním postižením v ČR

12.45 Konzultační činnost Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností         pohybu a orientace - Ing. Pavel Žák, NIPI

13.00 Bariéry očima vozíčkáře na území Královéhradeckého kraje - Miroslav Čiháček

13.20 Diskuze

 

Blok č. 3

13.35 Odstraňování bariér na území města Hořic - Ivan Doležal, starosta města Hořic

13.50 Hradec Králové - město svobodného pohybu - PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.,             náměstek primátora pro rozvoj, investice a dotace města Hradec Králové

14.05 DOSIO - speciální přepravní služba pro osoby se zdravotním postižením - Luděk            Panenka, DOSIO

14.15 Diskuze

14.30 Závěr

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel