Soutěž Stejná šance

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2012 právě startuje!

15. února 2012 začíná 5. ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2012, prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tak aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.

Občanské sdružení Rytmus prostřednictvím soutěže Stejná šance oceňuje firmy, které se přihlásily ke konceptu společenské odpovědnosti firem tím, že lidem s postižením dávají šanci získat práci na otevřeném pracovním trhu. Cílem soutěže je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby se znevýhodněním zaměstnávaly.

Sběr nominací do soutěže začíná 15. února a potrvá do 31. března 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v polovině května 2012 v jednotlivých krajích.

Nominovat zaměstnavatele v pátém ročníku soutěže může široká veřejnost vyplněním nominačního listu na portále www.stejnasance.cz nebo zasláním nominačního listu na níže uvedené adresy. Nominace budou vyhodnoceny odbornou komisí.

Soutěž vyhlásilo občanské sdružení Rytmus pro Prahu a Karlovarský kraj, Rytmus Benešov, o.p.s. pro Středočeský kraj, Rytmus Chrudim, o.p.s. pro Pardubický kraj a Rytmus Liberec, o.p.s. pro Liberecký kraj. Ve všech krajích je spoluvyhlašovatelem Česká unie pro podporované zaměstnávání.

Akce se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky. V jednotlivých regionech pak převzali záštitu nad soutěží náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, Ing. Pavel Šotola, člen rady Pardubického kraje a Pavel Petráček, člen rady Libereckého kraje. Ve Středočeském kraji poskytlo záštitu město Benešov.

Kontakty pro další informace:
Daniela Kolouchová - Rytmus, o.s.
Londýnská 81, Praha 2
Tel: 224 255 819, mobil: 733 185 689
e-mail: ; www.rytmus.org

Romana Točíková - Česká unie pro podporované zaměstnávání
Studentská 541/3, Praha 6
Mobil: 734 252 339
e-mail: ; www.unie-pz.cz

Pavla Fleischhansová - Rytmus Benešov, o.p.s.
F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
Tel.: 317 742 742, mobil: 773 391 182
email: ; www.benesov.rytmus.org

Veronika Vránová - Rytmus Liberec, o.p.s.
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
Tel.: 485 100 626, mobil: 777 228 661,
email: ; www.rytmusliberec.cz

Kristýna Košvancová - Rytmus Chrudim, o.p.s.
Heydukova 392, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 621 599, mobil: 777 922 139
email: ; www.rytmuschrudim.cz

Občanské sdružení Rytmus a obecně prospěšné společnosti Rytmus Benešov, Rytmus Liberec a Rytmus Chrudim poskytují službu podporovaného zaměstnávání lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují individuální a flexibilní podporu k tomu, aby získali a udrželi si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí.

Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. ČUPZ si klade za cíl zviditelnit myšlenku podporovaného zaměstnávání jako služby, která slouží k vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce a jsou tak omezeni ve svém společenském uplatnění.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel