TZ - Národní rada osob se zdravotním postižením vítá dnešní schválení dvou zákonů Senátem.

Prvním je novela zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Tento zákon, kromě jiného, zavádí dlouhodobé ošetřovné až na dobu tří měsíců, které pomůže rodinám v péči o vážně nemocného člena rodiny po propuštění z nemocnice.

Pečujícímu bude po dobu dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu, a to ve stejné výši 60 % denního vyměřovacího základu. Pečující zaměstnanec nemůže dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo.

O příbuzného bude moci pečovat jeden člen z širšího okruhu rodiny. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody. V ostatních případech je povinen volno poskytnout.

Zákon byl přijat velkou většinou senátorek a senátorů. Proti návrhu se postavil pouze klub ODS, který hlasoval proti nebo se hlasování zdržel. Velmi podivné bylo chování paní senátorky Daniely Filipiové, která, jako osoba se zdravotním postižením, by se měla v této problematice dobře orientovat. Paní senátorka aktivně vystupovala proti tomuto zákonu již na jednání sociálně zdravotního výboru v Senátu a i na plénu při závěrečném hlasování hlasovala proti přijetí zákona.

 

Druhým zákonem, který dnes Senát schválil a NRZP jej vítá, je novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Význam této úpravy spočívá hlavně v tom, že se ruší současný administrativně velmi náročný způsob vymezování chráněného pracoviště a že se zřizuje zaměstnavatel zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením jako instituce, která uzavře smlouvu s Úřadem práce ČR o tomto zaměstnávání a bude mít nárok na příspěvek na tyto pracovníky.

Velkou komplikací této novely je skutečnost, že v Poslanecké sněmovně nebyl přijat pozměňovací návrh, který zvyšoval příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v souvislosti s tím, jak se dorovnala minimální mzda pro zdravotně postižené s tou minimální mzdou klasickou. A to by znamenalo pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP velký problém. Senát již na projednávání zákona ve výboru schválil pozměňovací návrh, který dorovnává příspěvek podle § 78, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to do výše 13 000,- Kč měsíčně na jednoho pracovníka. Snižuje se výrazně administrativa, protože například u plných úvazků bude moci být využito až 12 000,- Kč na mzdy a 1000,- Kč na zvýšené náklady v souvislosti se zaměstnáváním více než 50 % OZP. Při nižších úvazcích budou moci být prostředky využity například na asistenty, dopravu do zaměstnání a podobně.

Senát návrh novely zákona o zaměstnanosti schválil i s pozměňovacím návrhem. To znamená, že zákonem se bude ještě zabývat Poslanecká sněmovna na své zářijové schůzi, aby schválila zákon buď v senátní verzi, nebo potvrdila původní návrh zákona. Pokud by Poslanecká sněmovna neschválila novelu zákona tak jak ji schválil Senát, došlo by ke snížení podpory zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP.

 

V Praze dne 16.8.2017

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel