TZ - Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterou jí vrátil Senát.

Tato novela je velmi důležitou z hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Díky ní dochází k jednoznačnému oddělení a pojmovému odlišení volného a chráněného trhu práce. Zákon by měl zabezpečit, aby do systému podpory chráněného trhu práce vstoupily jen ty zaměstnavatelské subjekty, které budou řádně prověřeny, aby systém podpory nezneužívaly.

V souvislosti s touto změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP, a to formou dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. To znamená, že se už nebudou vymezovat jednotlivá chráněná místa, ale bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP (vracíme se k dříve používanému názvu „chráněná dílna“). 

Novelou se zároveň snižuje dosavadní 36násobek poskytovaného plnění na 28násobek. Tím se má eliminovat nežádoucí jev tzv. přefakturace výrobků nebo služeb poskytovaných v rámci limitů tzv. náhradního plnění. Zároveň se zavádí možnost odstranění tvrdosti zákona ve vztahu k poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce, která spočívá v možnosti prominout splnění podmínky bezdlužnosti ve výjimečných případech. Dnes tato možnost není. 

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona v podobě, kterou schválil Senát. To znamená, že sněmovna odsouhlasila také navýšení částky podle § 78 zákona o zaměstnanosti. Tento paragraf upravuje příspěvek na zaměstnávání OZP u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP.

Od 1. 1. 2018 bude tento příspěvek činit 12 000,- Kč. Navýšení příspěvku je reakcí na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018, která bude činit 12 200,- Kč. 

Novela přispěje ke snížení administrativy v souvislosti se zaměstnáváním OZP, sníží riziko tzv. přefakturace zboží a navýšením částky příspěvku na jednoho pracovníka se udrží současná zaměstnanost v tzv. chráněných dílnách a už zaměstnaným OZP nebude hrozit propuštění. 

Zákon je pozitivním jak pro zaměstnavatele zaměstnávající více jak 50% OZP, tak pro handicapované zaměstnance.

Národní rada osob se zdravotním postižením si od novely slibuje, že se zvýší možnosti zaměstnávání OZP v systému chráněné práce.

Do budoucna by pak NRZP chtěla, aby se změnil i systém podpory zaměstnávání OZP na volném trhu práce. To se snad podaří prosadit v příštím volebním období. 

 

V Praze 6. 9.  2017 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel